การเมืองในมาเลเซียก็คล้ายกับประเทศอิสลามทั่วไป จะเป็นประชาธิปไตยก็ยังจะไม่ทิ้งศาสนา แต่นักการเมืองก็ยังใช้ศาสนาหาเสียงอยู่ดี ต่างกับไทยที่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นซะสุดโต่ง เข้าพบพระสงฆ์เพียงเพื่อขอคะแนนเสียง ผ่านการเลือกตั้งเข้าสภาฯได้แล้วก็ออกพรบ.ควบคุมศาสนา

แต่แขกมาเลย์ยังหาเสียงกับศาสนา ชั้นเชิงสูงเกินสันดาน “งู” ที่ไม่แตะต่างศาสนาแต่บอนไซโดยใช้ระบอบ “ภูมิปุตรา” จำกัดสิทธิทุกอย่างแม้แต่มีบ้านแต่ห้ามขายเว้นแต่ขายให้ภูมิปุตราเท่านั้น

เมื่อศาสนามามิได้เป็นข้อจำกัด มุสลิมมาลายูก็คบกับต่างศาสนาเป็นเพื่อนกันได้สนิทใจ แต่...ไทยค้างถิ่นถูกบอนไซ ถึงกับจุกพูดไม่ออกถ้าเป็นต้นไม้ก็ถูกเฉาะเปลือกลำต้นจนแห้งตาย สนธิสัญญาที่ให้ดูแลคนไทยคนไทยค้างถิ่นที่ร.๕ ทำไว้ ก็ทำกับอังกฤษก็ทำไป ฉันคือมาลายูไปเกี่ยวอะไรด้วย?...ไทยพุทธซวย  

 ศาสนาเพื่อผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์เพื่อศาสนา

(มี VDO.)

 

เป็นเวลากว่า สิบปีที่เครื่องหมายฮาลาลให้เช่าติดข้างขวดสินค้าอาหาร มีอยู่ทั่วชั้นวางบนร้านค้า

เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุน รายได้มหาศาลไม่มีคำว่าขาดทุน

ถ้าหากศึกษาแล้วจะพบว่าเป็นความโง่ของผู้บริหารรัฐบาล ที่ปล่อยให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพรบ.การบริหารกิจการฮาลาลผ่านสภาฯออกมาบังคับใช้

เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าหากไม่ได้ศึกษาจากพรบ.จากถังขยะที่ตกค้างไม่ได้เข้าสภาฯ

สังเกตพรบ.อิสลามที่ผ่านมาได้เลยเมื่อเข้าสภาฯจะมาอย่างเงียบๆ มีเวลาให้ศึกษาน้อยมาก เมื่อเข้าแล้วผ่านออกไปบังคับใช้อย่างเงียบๆ

พี่น้องชาวไทยทั้งแผ่นดินรู้สึกบ้างไหม? นี่พวกเราเป็นตัวตลกหรือไง? ไม่ศึกษา ได้แต่โวยวาย

ดังนั้นเวบฯ สุรสีห์.คอม จะต้องเอามาให้พวกเราศึกษากันก่อนที่เราจะเสียเมืองให้กับพวกที่หากินกับศาสนาฯ

มีคำอธิบายเป็นอักษรไว้ให้ศึกษาในความฉลาดของเจ้าของพรบ.อย่างไร? และเป็นความโง่ของผู้ทรงเกียรติในสภาอย่างไร? (ในกรณียกมือผ่านพรบ.ก่อนๆโดยไม่ศึกษาให้รู้เท่าทัน)

มี ๒ ประเด็นที่นำมาให้ศึกษา คือ

  • เชื่อหรือไม่ ฮาลาลอำนวยความสะดวกกรณีเมื่อเกิดจลาจล และขบถศึก
  • วิธีการร่างพรบ.อย่างชาญฉลาดที่ตบตาผู้ทรงเกียรติชนิดให้กลายเป็นคนโง่ไปเลย

เมื่อเกิดจลาจลขึ้นกบฏศึก สิ่งจำเป็นคือ

  • แพทย์ - พยาบาล....มีแล้ว
  • เลือดก็ได้เตรียมไว้แล้วใช้ได้เฉพาะคนศาสนาเดียวกันเท่านั้น
  • เวชภัณฑ์ ซื้อเอาได้

แต่สิ่งที่ขาด คือ หน่วยสนับสนุนกองกำลังรบด้านการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ก็อาศัยพรบ.การบริหารกิจการฮาลาล มาตรา ๗๗ อาศัยพรบ.ฮาลาลจัดตั้งกองกำลัง

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติและพี่น้องจำนวนหนึ่งร่วมแสดงพลังในการให้กำลังใจนักเรียนมุสลิมะฮฺที่ยืนยันว่าจะไม่ถอดฮิญาบไปเรียนหนังสือ

 

ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้ยืนยันระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ไม่ให้นักเรียนคลุมฮิญาบเข้าเรียน


ฝ่ายกฏหมายกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการออกคำสั่งขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพ.ศ.๒๕๕๑

หมวดหมู่รอง