เมื่อ “สติขาด - จิตสำนึกก็ขาด” นายทหารระดับพลเอกไม่ควรขึ้นเวทีแขกมุสลิม

ยังเปิดโอกาสให้กล่าวประนามพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งเปรียบตัง “พ่อผู้ให้กำเนิด”ตนเอง

ภาพการสอบพระปริยัติธรรมในประเทศพม่า ที่กุลบุตรชายหญิง เล่าเรียน ฝึกท่องทรงจำพระอภิธรรม

หมวดหมู่รอง