⇒ การใช้ภาษาไทยคำว่า “อำนาจนำ” แทน “พระบารมี” นั่นคือ อกุศลเจตนาชัดๆ !

กว่าจะผ่านการรับรองวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มิใช่ง่ายเลย

ปัญหาที่ผ่านมาเราได้แต่โทษผู้เขียนวิทยานิพนธ์ในกรณีเกิดความผิดพลาด..

๑. “ความรู้เท่าทันของประชาชนคือ ทางรอดของแผ่นดิน” .... ทางการบอกว่า ... 

โลกนี้จะสงบได้ไง? ในเมื่อนักล่าอาณานิคมหลอกใช้ – วางแผนให้คนในแผ่นดินสร้างศึกเสียเอง

นี่คือประเทศที่หลายคนไฝ่ฝันว่ามีอารยธรรมที่เจริญ อเมริกาวันนี้ปล้นกันอย่างเปิดเผย

ความเสื่อมมาถึงแล้ว เมกาหมดลาย

หมวดหมู่รอง