เมื่อฟ้าเห็น มั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนา มีอนาคตและจะเป็นที่พึ่งของสังคม

ปรากฏการณ์ “กฤดาบารมี” ก้องฟ้า


เมื่อปี 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงมีพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา บรรลุนิติภาวะ และอยู่ในฐานะที่จะรับราชสมบัติ เป็นองค์รัชทายาทสืบไป

 

กฎทั้ง ๓ ประการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” คือ “ไตรลักษณ์” ที่พระพุทธองค์ทิ้งไว้ให้มนุษย์เรียนรู้ว่า...แม้แต่พระพุทธองค์ก็หนีไม่พ้น

แผ่นดินไทย บ้านของเราเพื่อลูกหลานเรา

ที่บรรพบุรษสละเลือดและชีวิตรักษาไว้ให้เราและลูกหลานเราได้อยู่อาศัย

มาบัดนี้มันกำลังทำทุกวิถีทางที่เปิดทางให้ต่างชาติเข้าครอง เรายอมหรือ?

หมวดหมู่รอง