October 19, 2019

ผู้คนในโลกได้พากันเข้าไปแสดงความเห็นส่งต่อ หลังเพจ ชมรมอนุรักษ์ฟิล์มเก่า ฟิล์มกระจก ภาพถ่ายขาวดำ ได้มีการเผยแพร่ภาพหาชมยาก พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านสองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นที่พื้นที่สีแดงที่อยู่ห่างไกล เพื่อสำรวจและช่วยเหลือในเรื่องสุขอนามัย และการสื่อสารของประชาชน

บทวิจารณ์ เนื้อหาจากวิดีโอ

จากวิดีโอ.ที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างมีดังนี้

๑. เชื่อฟังคำสั่ง

“การเชื่อฟังคำสั่ง” กรณีบนรถไฟ ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษา คือ

หมวดหมู่รอง