มนุษย์เกิดเป็นคนก็ถือว่ามีบุญอยู่แล้ว มีอวัยวะครบ ๓๒ ก็ถือว่าเป็นบุญเก่าที่ได้ทำไว้

ยิ่งเกิดมาเป็นครอบครัวพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นโชคมหาศาล เพียงแต่ไม่ทำบาป รักษาศีล ยึดพรหมวิหารสี่เป็นการเพิ่มบุญ ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีก แล้วจะดิ้นเอาอะไรอีกล่ะ?

สงครามนี้มิใช่เป็นการต่อสู้ระหว่าง ปูติน กับ เซเรนสกี้ แต่เป็นการต่อสู้ระหว่าง ปูติน กับ โจไบเด็น

โจ ไบเด็นนักการเมือง จะมาสู้กับ วลาดีมีร์ ปูติน สายลับผู้รู้ทันสงครามได้ไง ? สายลับย่อมรู้เบื้องหลังมาตลอด

ถ้าเอาตัวละครทั้ง ๓  สายลับปูติน  เซเรนสกี้ตัวตลก กับ นักการเมืองไบเด็น มาเทียบจะเห็นบุคคลิกของแต่ละคนแตกต่างกันชัดเจน

หมวดหมู่รอง