ขอขอบคุณ สำนักสื่อธรรมะ  (เปิดพระราชนิพนธ์ แรก ฉบับเต็ม - สำนักสื่อธรรมะ (dhamma-media.blogspot.com))

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

‘เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์’