จะสร้างมัสยิด หรือ ทุบมัสยิดทิ้งไม่ใช่ปัญหา

แต่ปัญหาคือ คน

เมื่อ “สติขาด - จิตสำนึกก็ขาด” นายทหารระดับพลเอกไม่ควรขึ้นเวทีแขกมุสลิม

ยังเปิดโอกาสให้กล่าวประนามพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งเปรียบตัง “พ่อผู้ให้กำเนิด”ตนเอง