๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติและพี่น้องจำนวนหนึ่งร่วมแสดงพลังในการให้กำลังใจนักเรียนมุสลิมะฮฺที่ยืนยันว่าจะไม่ถอดฮิญาบไปเรียนหนังสือ

 

ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้ยืนยันระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ไม่ให้นักเรียนคลุมฮิญาบเข้าเรียน


ฝ่ายกฏหมายกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการออกคำสั่งขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพ.ศ.๒๕๕๑

เจ้ากรรมเขาฉลาด เขาเลือกคนมาชดใช้กรรมได้ถูกคนเสมอ ไม่เคยพลาด

เจ้ากรรมรู้จักรอ ... เมื่อหมดบุญเจ้ากรรมลากคอไปรับกรรมทันที

เจ้ากรรมไม่รับสินบน... เจ้ากรรมไม่ใส่นาฬิกา เจ้ากรรมไม่มีบัญชีธนาคาร

มึงซวยแล้ว!...เจ้ากรรมรู้หมดแล้ว ฮ่าๆๆๆๆๆๆ

 

เมื่อ นย.เหยียบฝั่งพลัน เหตุคับขันจักคลี่คลาย

ยุทธการของทหารนาวิกโยธิน                                 

 

“ลมหายใจแห่งความคิดถึง”ของผมได้เล่าถึง”ยุทธการกรุงชิง”ไว้สั้นๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผมนำปืน 105 มม. 2 กระบอกไปเข้าที่ตั้งยิงที่ลานสกา นครศรีธรรมราช เพื่อยิงสนับสนุนในพื้นที่ปฏิบัติการของ ฉก.นย.201 จึงขอนำเรื่องราวของยุทธการกรุงชิงครั้งนี้จากบันทึกของกรมนาวิกโยธิน กองทัพเรือมาเพิ่มเติมดังนี้

 

ปัญหาภาคใต้จบไม่ลง - ยิ่งแก้ไขปัญหายิ่งขยาย - ยิ่งแก้ไขขบวนการแบ่งแยกดินแดนยิ่งแข็งแรง...ทำไม ?

 

อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน : เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธิน ที่ได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อป้องกัน อริราชศัตรูจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฎร ตั้งอยู่ที่บริเวณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ยังเป็นที่สำหรับบรรจุอัฐิ (กระดูก) ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย รูปร่างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เป็นรูป ๖ เหลี่ยม ซึ่งแต่ละเหลี่ยมแทนทหารนาวิกโยธินทหารราบ,ทหารปืนใหญ่ ,ทหารช่าง,ทหารสื่อสาร และทหารลาดตระเวน ยอดอนุสาวรีย์ฯ เป็นธงราชนาวิกโยธินปักอยู่บนอุปกรณ์ประจำกาย ของทหารนาวิกโยธิน ที่ใช้ในการยกพลขึ้นบก ซึ่งแต่ละด้านมีความหมายดังนี้