เมื่อ “สติขาด - จิตสำนึกก็ขาด” นายทหารระดับพลเอกไม่ควรขึ้นเวทีแขกมุสลิม

ยังเปิดโอกาสให้กล่าวประนามพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งเปรียบตัง “พ่อผู้ให้กำเนิด”ตนเอง


พลเอก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ก็ไม่มีสิทธิที่จะอ้างว่าตนเองเป็นมุสลิมสามารถกล่าวประณามพระพุทธเจ้าหลวงผู้เป็นพ่อหลวงของชาวไทยทั้งแผ่นดินและเป็นให้กำเนิดโรงเรียนนายร้อย จปร.ได้
ควรที่จะบังคับให้ “ขอขมาทันที” ถ้าไม่ขอโทษก็ลงจากเวทีทันทีให้แขกเป็นจำเลยคนเดียว

 การวางเฉยทำให้แขกเข้าใจว่าเขามีสถานะเหนือคนไทยพุทธและแขกต้องเป็นนายคนพุทธ แขกไม่ใช่เพื่อนเล่น นายของคุณคือคนของข้าฯ !

จริงหรือไม่คิดเอาเองนะ !

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website hit counter