บรรยากาศในสมรภูมิรบเป็นอย่างไร?

การต่อสู้ชิงไหว ชิงพริบกับข้าศึกเวียดนามที่กรำศึกกับต่างชาติมาเป็นเวลายาวนานอย่างไร?

การรบจนกระสุนหมด เพื่อนโดนกับระเบิด กระสุนปืน ค.ลงกลางหลุม แขน ขาขาด ไส้กระเด็นไปแขวนบนยอดไม้ คนที่อยู่ต้องอุ้มเพื่อนที่โชกเลือดไปส่งแนวหลัง

ทหารทุกเหล่าต้องขอบคุณครูฝึก ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ขับเคี่ยวให้ฝึกจนแกร่ง

ปรัชญาที่มุสลิมได้เรียนรู้จากพุทธธรรม

Abdul Kalam’s Speeches

  • ความเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ
  • ถ้าหากมีต่างศาสนากล่าวชื่นชมพระพุทธศาสนาเราจะภูมิใจมากกว่า
  • ถ้าหากชนต่างศาสนายกมือไหว้ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรติเสมือนเพื่อน
  • แต่ถ้าหากต่างศาสนิกท่านนั้นจุดธูปเทียนถวายและกราบพระพุทธรูปเราจะรู้สึกสงสัย!
  • ถ้าหากเราได้ฟังวิธีคิดของเขา ก็คงจะคุยกับเพื่อนต่างศาสนิกด้วยความรู้สึกเหมือนพี่น้องกัน
    เหมือนท่าน อับดุล คาราม ท่านนี้

℘℘℘℘℘

ต่อไปนี้...ขอให้ท่านศึกษาวิสัยทัศน์ของต่างศาสนิก

ท่านอดีตประธานาธิบดี อับดุล กาลาม (Abdul Kalam) แห่งอินเดีย

อิสลามดี....ก็มีให้เห็นเป็นประจักษ์ !

แขกบ้านเรารับคัมภีร์ปลอมมาปฏิบัติ

ต้นทางต่างประเทศเขาเป็นสากลไม่งมงายเหมือนแขกบ้านเรา

อะไรๆก็ไม่ได้ ............... บาปๆๆ

แขกดีๆก็มี  เมื่อต้นทางดี .......... ถูกแปลงสารล้างสมอง ฉิบlost ไม่เหลืออะไรดีๆไว้เลย

หมวดหมู่รอง