เด็กไทยชนะเลิศหนังสั้นระดับโลก

 

ระดับการศึกษาไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้

วัยก็ไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้เช่นกัน

จะสร้างมัสยิด หรือ ทุบมัสยิดทิ้งไม่ใช่ปัญหา

แต่ปัญหาคือ คน

หมวดหมู่รอง