วันนี้ (๑๓ ก.ย.) ที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ เขตสาทร กทม. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แถลงข่าวถึงการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการครั้งที่ ๒ โดยจะเสด็จในวันที่ ๒๐-๒๓ พ.ย. ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศเป็นภาษาไทย ความว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดการต่างๆ มีดังนี้

ขุนจรรยาวิธาน

ต้นสกุล มะโรหบุตร

ไทยมุสลิมรุ่นแรกที่เข้าศึกษาในโรงเรียนไทยพุทธ

มุสลิมจากปัตตานีคนแรกที่เข้ากรุงเทพฯเป็นเด็กวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๓
นับเป็นไทม์แมชชีนที่สะท้อนเหตุการณ์เมื่อ ๔๐ ปีก่อน(ขณะนี้ ๒๕๖๔)

 

ปัญหาของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนและมีความสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ อย่างลึกซึ้ง การกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามจำเป็นจะต้องเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และมองเห็นจุดหมาย บทเรียนในอดีตและปัจจุบันสะท้อนให้เราเห็นว่าแนวทางและนโยบายรัฐต่อด้านแก้ปัญหา ๔ จังหวัดภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง ด้านการปกครอง

พวกคลั่งประชาธิปไตยอยากได้ความเท่าเทียมเหมือนต่างชาติ ฟังแค่นี้ก็รู้ได้ถึงภัยที่แฝงมากับ ประชาธิปไตย โดยความเป็นจริง ความเท่าเทียมไม่มีในโลก

มองธรรมชาติรอบตัว  เห็นภูเขาที่มีระดับลดหลั่นนั่นคือความสวยงาม ความสูงต่ำของธรรมชาติ ได้ถ่ายเทน้ำจากยอดเขาลงสู่พื้นราบ ทำให้มีคนได้ดื่มกิน

ถ้ามีพลัง มีอำนาจพิเศษทำให้ภูเขาเหล่านั้นเสมอกันหมด ความงดงามก็หายไปน้ำเพื่อบริโภคก็ไม่มี อุปโภคก็ไม่มี แล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไร? ในเมื่อทุกอย่างรอบตัวเรามันเอื้อซึ่งกันและกันให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้