แผ่นดินไทย บ้านของเราเพื่อลูกหลานเรา

ที่บรรพบุรษสละเลือดและชีวิตรักษาไว้ให้เราและลูกหลานเราได้อยู่อาศัย

มาบัดนี้มันกำลังทำทุกวิถีทางที่เปิดทางให้ต่างชาติเข้าครอง เรายอมหรือ?

บทวิจารณ์ เนื้อหาจากวิดีโอ

จากวิดีโอ.ที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างมีดังนี้

๑. เชื่อฟังคำสั่ง

“การเชื่อฟังคำสั่ง” กรณีบนรถไฟ ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษา คือ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free hit counter

บทเรียนที่ได้สอนให้ “รู้จักนักการเมือง”

เราผ่านบททดสอบกึ๋น “ว่าด้วยปัญญา” จนกระทั่ง สรุปได้ว่า นักการเมืองไทยถูกแขกจูงจมูกเรียบร้อยแล้ว

นึกไม่ถึง! ว่าองค์กรศาสนาอิสลามจะฉลาดเจ้าเล่ห์จนนักการเมืองเขี้ยวลากดินตามไม่ทัน

มีอย่างที่ไหนยกกรมการปกครององค์กรรัฐฯทั้งกรมฯและอีกหลายๆองค์กรไปรับใช้เพียงศาสนาเดียว เหมือนกับเตรียมไล่ศาสนาพุทธออกจากแผ่นดิน