ทั่วโลกตื่นแล้ว – หลังจากหลายประเทศถูกหลอก

ให้ทำลายศูนย์รวมหัวใจของชาติจนล้าหลัง

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nvSXme9hOrg&t=67s

บารมีข้ามแผ่นดิน

ที่ดอยก่อ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า

ปรากฏการณ์ “กฤดาบารมี” ก้องฟ้า


เมื่อปี 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงมีพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา บรรลุนิติภาวะ และอยู่ในฐานะที่จะรับราชสมบัติ เป็นองค์รัชทายาทสืบไป