บารมีข้ามแผ่นดิน

ที่ดอยก่อ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า

มีการทำพิธีถวายบังคมวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ร.๙

นำโดย พ.ท.เจ้าคำกวานจื่น

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free hit counter code