อิสลามดี....ก็มีให้เห็นเป็นประจักษ์ !

แขกบ้านเรารับคัมภีร์ปลอมมาปฏิบัติ

ต้นทางต่างประเทศเขาเป็นสากลไม่งมงายเหมือนแขกบ้านเรา

อะไรๆก็ไม่ได้ ............... บาปๆๆ

แขกดีๆก็มี  เมื่อต้นทางดี .......... ถูกแปลงสารล้างสมอง ฉิบlost ไม่เหลืออะไรดีๆไว้เลย

Aya Hassan Mohamaed ในอียิปต์และการฝึกสมาธิในประเทศอียิปต์

เธอได้รับการฝึกอบรมการทำสมาธิจาก The World Peace Initiative สำนักงานใหญ่จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

หลังจากเป็นตัวแทนสันติภาพและโค้ชสันติภาพที่กระตือรือร้น เธอได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานประเทศสำหรับโครงการณ์ปฏิวัติสันติภาพในอียิปต์

เอญ่า เชื่อว่า...ความสงบภายในเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่และมีค่าที่สุดที่คนจะค้นพบได้

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web counter