มีพระดีสักรูปในสภาวะบ้านเมืองวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา นับเป็นหนทางช่วยแผ่นดินรอดวิกฤติ

 

ท่านเจ้าคุณ พระราชวัชรบัณฑิต อดีตเป็นพระธรรมดาๆที่ไม่มีสมณศักดิ์ และพัดยศใดๆ แต่ท่านเจ้าคุณฯได้แต่มุ่งทำงานสนองพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนำพระสงฆ์และสามเณรมาเรียนบาลี ทั้งสอน บ้างก็ให้พักที่วัด มีอาหารฉันบริบูรณ์

ค้นหาวิธีกำจัดมลภาวะสิ่งแวดล้าม ด้วยการเอาขยะมาเป็นประโยชน์ใช้สอย เช่นเอาขวดพลาสติคมาทำจีวรนาโน เอาโฟมมาทำเป็นกระเบื้องปูพื้น  ทำเป็นภาชนะใช้สอย

ต่อเมื่อฟ้ามองเห็นสิ่งที่ขาดยามพระพุทธศาสนาต้องการความเข้มแข็ง การถวาย สัญญาบัตร พัดยศจึงได้เกิดขึ้นทันเวลา

สาธุ เป็นความยินดียิ่ง ของบรรดาผู้รักและห่วงพระพุทธศาสนาทั้งหลาย

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website hit counter