๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติและพี่น้องจำนวนหนึ่งร่วมแสดงพลังในการให้กำลังใจนักเรียนมุสลิมะฮฺที่ยืนยันว่าจะไม่ถอดฮิญาบไปเรียนหนังสือ

 

ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้ยืนยันระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ไม่ให้นักเรียนคลุมฮิญาบเข้าเรียน


ฝ่ายกฏหมายกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการออกคำสั่งขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพ.ศ.๒๕๕๑


มหาวิทยาลัยมหิดลจัดสานเสวนาเรื่อง ความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรม กรณีนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบในโรงเรียน ดร.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกไปร่วมงานช่วงสั้นๆ เมื่อพูดเสร็จก็เดินทางกลับ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียกนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าพบพร้อมมอบนโยบายให้มาแก้ปัญหาที่โรงเรียนห้ามนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบดังกล่าว


๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ปรึกษากลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้รับแจ้งจากนิติกรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าทางกลุ่มฯ ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้เกี่ยวข้อง ผู้แทนของกลุ่ม ๓ ท่านจึงเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้ข้อสรุปจากการประชุมว่า

“โรงเรียน และสำนักงานมัธยมศึกษาเขต ๒ ตีความกฎหมายคลาดเคลื่อนไปจากข้อกฏหมายที่ถูกต้อง ทำให้คำสั่งของโรงเรียนฯ ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ”

 

นี่ถ้าหากมาตรา ๘๓(๕) รัฐธรรมนูญปีพ.ศ.๒๕๕๗ ว่าด้วยอัตลักษณ์ผ่านสภาฯออกมาบังคับใช้ รับรองได้ว่านักเรียนมุสลิมแห่กันเข้าเรียนโรงเรียนวิถีพุทธจนโรงเรียนเสียวิถีแน่นอน....พุทธศาสนาในประเทศไทยถึงทางตันเพราะข้าราชการไทยนี่เอง

 

สรุป โรงเรียนวัดหนองจอก ซวย ผอ.ประพนธ์ หลีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผิด

วันที่ ๖ ม.ค. ๕๕ นางสาวอาทิตยา สุไลมาน นักเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกยื่นฟ้อง ผอ.โรงเรียน ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter