มีพระดีสักรูปในสภาวะบ้านเมืองวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา นับเป็นหนทางช่วยแผ่นดินรอดวิกฤติ

บารมีข้ามแผ่นดิน

ที่ดอยก่อ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า

 

เมื่อฟ้าเห็น มั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนา มีอนาคตและจะเป็นที่พึ่งของสังคม

ปรากฏการณ์ “กฤดาบารมี” ก้องฟ้า


เมื่อปี 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงมีพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา บรรลุนิติภาวะ และอยู่ในฐานะที่จะรับราชสมบัติ เป็นองค์รัชทายาทสืบไป

หมวดหมู่รอง