พ่อหลวง ร.๙ ในความทรงจำ

มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนจะเหมือนพระมหากษัตริย์ของเรา

เราชาวไทยเรียกพระองค์ว่าพ่อหลวงได้เต็มปากเต็มใจ และด้วยความภูมิใจ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter