ทั่วโลกตื่นแล้ว – หลังจากหลายประเทศถูกหลอก

ให้ทำลายศูนย์รวมหัวใจของชาติจนล้าหลัง

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nvSXme9hOrg&t=67s

  • เพราะความโลภของนักการเมืองเลว “หลงเชื่อมหาอำนาจด้วยความโง่เขลา” ที่ยกระบอบประชาธิปไตยมาลวงให้ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อตนเองจะได้ครอบงำประเทศ

 

  • บัดนี้ทั่วโลกสำนึกในความเป็นหนึ่งเดียวของชนในชาติที่หายไป สำนึกในความหลงผิดเชื่อคำลวงของมหาอำนาจที่หลอกให้ทำลายศูนย์รวมหัวใจตนเอง

 

  • เพิ่งรู้ว่าระบอบการปกครองที่ดีที่สุดคือ ต้องมีอำนาจถ่วงดุลระหว่าง ศูนย์กลางการบริหารประเทศคือ “รัฐบาล” กับ “พระมหากษัตริย์” ศูนย์รวมหัวใจของประชาชน

 

  • เมื่อไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมฯ ดวงจิตของประชาชนละลายไม่มีอะไรยึดเหนี่ยว เป็นโอกาสของมหาอำนาจที่คอยแทรกเข้าแทนที่ในช่องว่างของศูนย์รวมหัวใจนั้น

 

  • เพราะจริยาวัตร์ของกษัตริย์ภูมิพลฯ พระมหากษัตริย์ไทยนี่เอง ที่ทำให้ทั่วโลกอยากได้พระมหากษัตริย์ของเขาคืนมา...เราควรภูมิใจนะ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : hit counter