เชิญเรือขบวนพระราชพิธีเก็บเข้าอู่

ขบวนเรือพระราชพิธีหนึ่งเดียวในโลก ขณะนี้ได้เป็นเรือมรดกโลกไปแล้ว

ตามภาพที่เห็น เรือพระราชพิธี กับ พระจันทร์วันเพ็ญ  ภาพสะท้อนแสงจันทร์กับประกายคลื่นจากแม่น้ำเจ้าพระยา งามดังภาพเนรมิต

เราภูมิใจในมรดกของเราที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้ จากเรือรบได้พัฒนาและถ่ายทอดมาหลายชั่วคนจนเป็นหนึ่งเดียวในโลกในวันนี้   มรดกโลกที่ทั่วโลกอยากมีเหมือน แต่ทำไม่ได้

ถ้าในอนาคตของไทยจะต้องเป็นเรื่องใหม่   แล้วทำลายของเก่าที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้

เราคนหนึ่งละ ขอลาจากในวันนี้เพื่อจำสิ่งดีๆเก็บไว้ด้วยความภูมิใจตลอดไป

เรือสุพรรณหงส์ 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : page counter