พระปิยรัตนะ ในนามคณะสงฆ์ ประชาชนศรีลังกา ขอบคุณคณะสงฆ์ไทย และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่ช่วยโครงการ “ไทย-ลังกา เมตตาธรรม”

 

 

พุทธช่วยพุทธ ช่วยข้ามแผ่นดินยามยาก

จากพระสงฆ์ไทย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)วัดพระรามเก้า และ พระราชวัชรบัณฑิต วัดจากแดง

*ขณะนี้ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค กำลังรอส่งเพิ่มเติม แต่มีปัญหาการขนส่ง

ทั้ง ๒ วัด ๒ เจ้าอาวาส เจ้าภาพ กำลังติดตามหาช่องทางขนส่งอยู่

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counters