ภาพการสอบพระปริยัติธรรมในประเทศพม่า ที่กุลบุตรชายหญิง เล่าเรียน ฝึกท่องทรงจำพระอภิธรรม

โดยการสอบอย่างนี้เรียกเป็นภาษาพม่าว่า ซาด่อเปี่ยนปะแว

เมื่อกุลบุตรกุลธิดาสอบผ่าน ก็จะเป็นผู้ทรงจำพระ อภิธรรม

อีกทั้งบางคนยังเชื่อว่าการเล่าเรียนพระปริยัตินี้เเหละจะเป็นการทดเเทนบุญคุณของบิดามารดาด้วย

การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในพม่าเเถบนี้ ถือได้ว่าเป็นการทรงพระศาสนาให้หยั่งรากลง ทำให้พระศาสนามั่นคงด้วย

ปีหนึ่งๆกุลบุตรปสกทายกทายิกาทั้งชายหญิงยังสนใจพระศาสนา เล่าเรียนเข้าสอบพระปริยัติธรรม ทุกปีมีการสอบสนามหลวงเเละสนามเอกชน

ได้เห็นการสอบพระปริยัติเเล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจ ว่าพระศาสนาจะดำรงตั้งมั่นในประเทศนั้นๆอีกยาวนานอย่างเเน่นอน

เพราะ พระสงฆ์ เเละคฤหัสถ์ เป็นผู้ทรงจำพระปริยัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตราบใดที่พุทธศาสนิกชนทรงจำพระปริยัติ ตราบนั้นพระศาสนาจะดำรงอยู่ตราบนั้น

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website hit counter