บทเรียนที่ได้สอนให้ “รู้จักนักการเมือง”

เราผ่านบททดสอบกึ๋น “ว่าด้วยปัญญา” จนกระทั่ง สรุปได้ว่า นักการเมืองไทยถูกแขกจูงจมูกเรียบร้อยแล้ว

นึกไม่ถึง! ว่าองค์กรศาสนาอิสลามจะฉลาดเจ้าเล่ห์จนนักการเมืองเขี้ยวลากดินตามไม่ทัน

มีอย่างที่ไหนยกกรมการปกครององค์กรรัฐฯทั้งกรมฯและอีกหลายๆองค์กรไปรับใช้เพียงศาสนาเดียว เหมือนกับเตรียมไล่ศาสนาพุทธออกจากแผ่นดิน    

การกระทำเช่นนี้มีผลที่ขยายอิทธิพลไปได้อีกหลายมิติ มีไปถึงให้ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ถูกบ่มให้รังเกียจไทย รังเกียจภาษาไทย ถ้าหากสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำก็ไม่มีสิทธิเลยแต่พรบ.ฮัจย์นี่เองที่เปิดทางให้เป็นอันว่าเป็นการบอกลูกหลานแขกว่าภาษาไทยพออ่านออกเขียนได้ก็เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้

ทั้งหมดนี้เราจะโทษใคร?

ครม.นั่นแหละองค์กรแรกที่คัดครองพรบ.และเซ็นรับรองให้สภาฯรับพิจารณาร่างฯ

แล้วครม.คณะไหนล่ะ? ก็ครม.ของลุงตู่นั่นแหละต้องรับผิดชอบ....บาปนะต้องรับ บาปมันไม่หนีไปไหนหรอก ...ทำเองต้องรับเองสิ .....อย่าไปโยนบาปใส่ใครเข้าล่ะ!

 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดี ... แต่ไม่ที่สุด อยู่ที่สังคมจะสร้างผลผลิตออกมาให้มีคุณภาพมากแค่ไหน?

หมายเหตุ คำว่าผลผลิตของสังคมหมายถึงประชาชนที่มีจิตสำนึก อยู่ในธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจต่อสังคมโดยรวมมากน้อยแค่ไหน .... คำว่า “ผลผลิต” ของสังคมเป็นคำจำกัดความของ สมเด็จพุทธโฆษาจารย (ปยุต ปยุตโต)

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่นักการเมืองที่เป็นผลผลิตของสังคมที่เลวใช้อ้าง “ประชาชนหาผลประโยชน์” มาตลอด

ประชาชนที่ถูกอ้างถึงจะมีโอกาส...ก็ครองอำนาจที่มีอยู่แค่ไม่เกิน ๓ นาทีก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นหลังจากนั้นจะเข้าพบก็ต้องแล้วแต่ท่านฯจะเมตตา

ประชาธิปไตย เป็น ระบอบการปกครองที่มหาอำนาจมักอ้างเพื่อแทรกแซงและกอบโกยผลประโยชน์เพื่อความยิ่งใหญ่และอิทธิพลของตน

ประชาธิปไตย เป็น ระบอบการปกครองที่เป็นที่โปรดปรานของนักอุดมการณ์กระหายอำนาจเชิงรุก

แต่!...บนพื้นฐานประชาชนด้อยในความรู้เท่าทันนักการเมือง มีผลให้เป็น “ระบอบที่มือใครยาวสาวได้สาวเอา” เติบโต ร่ำรวย

พรบ.ฮัจย์ เป็นพรบ.ที่เปิดโอกาสให้ศาสนาอิสลามชิงความได้เปรียบในการขยายอิทธิพลชิงความเหนือกว่าศาสนาอื่นๆ อาศัยความเป็นองค์กรภายในของรัฐฯ สร้างเครือข่ายอิทธิพลโยงใยในองค์กรทุกๆด้าน เช่น

เป็นโอกาสสร้างเครือข่ายโยงใยกับองค์กรด้าน การศึกษา การปกครอง สังคม การต่างประเทศ ด้านความมั่นคง ใช้องค์กรรัฐฯรับใช้ศาสนาตน สร้างอิทธิพลสร้างความเหนือกว่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐฯดังตัวอย่างที่เห็นการจัดทุนการศึกษาให้ฟรี แล้วเยาวชนไทยล่ะ? ทำไมเอื้อเฟื้อต่างกัน

ที่สุดของความมั่นคง คือ พรบ.ฮัจย์เป็น “ยุทธศาสตร์สร้างรัฐฯซ้อนรัฐฯ และล้มรัฐฯในที่สุด” มีผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติแน่นอน

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web counters