ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัดสุโขทัย

เช่น เครื่องมือหินที่เขาเขนเขากา อ.ศรีนคร แหล่งผลิตขวานหินขัด กำไลหินและโครงกระดูกมนุษย์ที่บ้านวังหาด อ.บ้านด่านลานหอย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง กรมศิลปากร

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free counters