พระสงฆ์ดีที่โลกเกือบลืม

 

โปรดเกล้า ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม เป็นเพระราชาคณะ นามว่า “พระเมธวชิรโสภณ”

 

องค์มนตรี เชิญสัญญาบัตร ดัดยศและผ้าไตร ถวายแต่พระเมธีวชิรโสภณ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

 

พิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แต่ พระเมธีวชิรโสภณ (พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

 

ประวัติพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺการโร

 

ประเทศไทยควรที่จะก้าวไกลกว่านี้มากมาย
1. เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ แต่เราบกพร่องทางสังคม เพราะเราเริ่มโดยขาดการปลูกฝังสำนึกด้านความมั่นคงด้าน “สังคม” จุดบอดจึงโผล่มาให้เห็นเป็นภูเขาน้ำแข็ง รอนาวาไทยมาชนให้ล่มสลาย
2. ดีที่เรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในจิตวิญญาณ เราจึงมีเมตตาสูงจนเป็นที่ประจักษณ์ให้ชาวโลกยกย่องและซาบซึ้งในอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย
3. คนไทยเป็นทุกข์อยากจะฆ่าตัวตาย เพียงแค่เพื่อนบ้านมาคุยปลอบใจให้เหตุแห่งกรรม ผลแห่งบุญเป็นสติ ความกลัวว่าเมื่อตายแล้วจะมิได้เกิดเป็นคนอีกก็สำนึก ไปถามเพื่อนบ้านคนนั้นว่าเรียนธรรมะมาหรือ? จะได้คำตอบว่าไม่ได้เรียน แต่นั่นคือผลจากการซึมซาบในพุทธธรรมถ่ายทอดกันในสังคมนั่นเอง

ข้อบกพร่องของสังคมส่งถึงผลผลิตที่เลวในบางส่วนของสังคม

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

 

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๑

หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร คือ

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

 โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๒

โรฮิงญา คือมุสลิมจิตตะกอง หรือมุสลิมบังคลาเทศ ที่นำเข้าพม่าโดยอังกฤษ เมื่อเป็นสายเลือดเดียวกับบังคลาเทศทำไมชาวจิตตะกองไม่ยอมรับให้เข้าไปอยู่

เพราะโรฮิงญาหรือ มุสลิมจิตตะกองเป็นมนุษย์ที่จิตไม่นิ่งคอยแต่หากลุ่มเพื่อเข้าไปร่วมรบแลกกับขอพื้นที่ที่ยึดมาได้ให้โรฮิงญาเข้าครอง ทุกแห่งที่โรฮิงญาเข้าครองจะต้องไล่เจ้าของพื้นที่ออกไปแล้วตนเองเข้าอยู่แทนทั้งสิ้น

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๓

๙๖๙ - ๗๘๖ สองเลขปริศนากับ  ๒ ศาสนา       

วัฒนธรรมของชาวพุทธในพม่า ที่มีรหัสหมายเลข ๙๖๙ อยู่ในหัวใจ ได้บอกถึงความเท่าทันในศรัทธาพระพุทธศาสนาของชาวพม่า ขณะที่ มุสลิมในพม่ามีหมายเลข ๗๘๖

ความหมายของเลข ๙๖๙ ที่ชาวพุทธควรรู้ ท่านเชื่อไหม? ชาวพุทธในประเทศไทยไม่ได้เรียนกันเลย เป็นการบอกกึ๋นและความเหมาะสมของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดหมู่รอง