surprised ! ต้องเรียกว่า surprise แบบสุดๆเลยยยยยย!

วันแห่งความสำเร็จของจีน

จีนมาช่วยแล้ว!

มองจีนด้วยความรู้สึกปลื้มปิติ  ชื่นชมวันแห่งความสำเร็จของจีน วันแห่งชัยชนะของจีน หลังการต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า เมืองอู่ฮั่น

จีนต้องอดทนกล้ำกลืนคำประณามจากอเมริกาหาว่าเป็นไวรัส “อู่ฮั่น”

อดกลั้นรอวันแห่งความปิติ รอวันถอดหน้ากาก วันนั้นเป็นวันที่ประชาชนมาพร้อมใจกันส่ง แพทย์ และพยาบาล

.....จากนี้ไป จีนสัญญาจะช่วยโลก !!

  

 

อย่าดีใจ ทหารเขาเป็นพี่น้องกับมุสลิม อีก ๔ ศาสนาไม่เกี่ยว

มุสลิมมาอยู่ มากิน มีกิจกรรมกับเรา ทุกปี

ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานี้ ตั้งตนไว้ดีตามความสามารถของแต่ละท่าน จึงทำให้พระศาสนาของเราอยู่มาได้นาน และทนต่อการพิสูจน์ได้ดีกว่าศาสนาอื่น. เพราะมีธรรม ๕ ประการ ดังต่อไปนี้.

หมวดหมู่รอง