:: นาลันทาบทเรียนพุทธ
  :: นาลันทาสมัยพุทธกาล
  :: นาลันทาหลังพุทธกาล
  :: นาลันทาเสื่อมโทรม
  :: นาลันทาล่มสลาย
  :: นาลันทายุคฟื้นฟู
  :: นาลันทาใหม่

ข้อมูลเรื่องนาลันทา
จากแหล่งอื่น

  :: วิกิพิเดีย นาลันทา
  :: วิกิพิเดีย วัดไทยนาลันทา
  :: เภสัชจุฬาฯ นาลันทา
  :: wanramtang
  :: watthasai
  :: นักรบในเปลวเพลิง
  :: จุดจบนาลันทา
  :: เมืองพระอัครสาวก
  :: พระพทุธองค์ดำนาลันทา
  :: ท่องแดนพุทธภูมิ
  :: thaitripdd
  :: จากตกะศิลาถึงนาลันทา
  :: สพท.กทม.2
  :: มหาจุฬาลงกรณ์ฯ
  :: การล่มสลายของนาลันทา
  :: อินเดียฟื้นฟูนาลันทา
  :: พลังจิต
  :: learners.in.th
  :: ดร.เอ๋ย
  :: มหาวิทยาลัยนาลันทา
  :: ชลบุรี FC


       เวลาผ่านไปนับจากจากเหตุการณ์ นาลันทา ถูกมุสลิม
รุกทำลาย ในปี พ.ศ.๑๗๖๖ มาจนถึง เหตุการณ์ ฆ่าพระสงฆ์
และประชาชน ในพื้นที่ ๓ จชต.ประเทศไทยวันนี้ในปี
พ.ศ.๒๕๕๓ เหตุการณ์ได้ผ่านมา เป็นเวลา ๗๘๗ ปี เหตุการณ์
ได้พิสูจน์พุทธศาสนสุภาษิต “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”
เรียบร้อยแล้ว

 
เมื่อเปรียบเทียบกับ เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยสงฆ์ “นาลันทา” ที่เหล่าอิสลาม
ปฏิบัติการฆ่าสงฆ์ เผาทำลาย นาลันทา
ด้วยปฏิบัติตามคำสอนจากคัมภีร์ อัล กุรอาน

ที่ ได้นำมาเป็นตัวอย่างต่อไปนี้
       
 

ซูเราะฮฺ ๔๗ มุฮัมมัด

...ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺ มุฮัมมัด
ย่อหน้าที่ ๔ได้กล่าวไว้ว่า......

“ ซูเราะฮฺให้ใช้ให้บรรดามุอมินสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธา
และสังหารพวกเขาด้วยคมดาบของบรรดานักต่อสู้ดิ้นรน
เพื่อกวาดล้างผืนแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากความสกปรกของพวกเขา
จนกระทั่งไม่ให้เสี้ยนหนามและพลังเหลืออยู่สำหรับพวกเขา
แล้วได้เรียกร้องให้จับพวกเขาเป็นเชลยศึก
หลังจากได้ฆ่าพวกเขาเป็นจำนวนมากและมีผู้บาดเจ็บ
จำนวนไม่น้อย "

“และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจงฟันที่คอ
(จงฆ่าเสีย) จนกระทั่งพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้
แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเชลย”

จากบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอ่าน ได้ทำการยกพระพุทธศาสนา
ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเป็นศาสนาที่แท้จริง เป็นศาสนา
ที่ยกจิตมนุษย์สู่ความหลุดพ้น และเป็นศาสนา
ที่จรรโลงให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
และมีความสุขอย่างแท้จริง


หน้าที่ของศาสนา ต้องผดุงสังคมให้อยู่สงบ มีความสุข
ถ้าศาสนาสอนให้การฆ่าเป็นความถูกต้องแถมยังได้บุญอีก
จะเรียกว่าศาสนาไม่ได้

“โลโก ปัตถัมภิกา เมตตา – เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”

เป็นพุทธศาสนสุภาษิต ที่สร้างสรรค์โดยแท้
และได้พิสูจน์แล้วด้วยกาลเวลา ถึงแม้จะได้รับการ
เบียดเบียน ถูกทำลายมาแล้ว

 

 

  

***ใครก็ตามอย่าได้บังอาจมาสั่งให้ลบข้อความนี้เป็นอันขาด ......ตราบใดที่ทำให้พวกมันหยุดฆ่าพี่น้องชาวไทยไม่ได้ บทความนี้จะต้องยังอยู่ และ อยู่ตลอดไป และผู้สั่งให้ลบนั่นแหละคือคนขายชาติและทำลายพระพุทธศาสนาที่แท้จริง พี่น้องพุทธช่วยกันประณามและบอกต่อให้รู้ไปทั่วโลก

 

ชาวพุทธจงตื่น ศึกษาบันทึกประวัติศาสตร์การฆ่า
เผา ทำลาย มหาวิทยาลัยสงฆ์ นาลันทา ต่อไป

 
 

สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
http://www.surasiha.com
dnavathai@gmail.com