ชาวไทยควรคำนึง

เหตุการณ์ในวิดีโอ.เวลาผ่านไป ๑ ปี แต่เราควรจำไว้ตลอดไป

ความเป็นมนุษย์อยู่ที่จิตสำนึก คุณธรรมและความกตัญญูเป็นตัวชี้วัด มิใช่ประชาธิปไตยที่เราพร่ำร่ำหากันอยู่

เรา “ชาวไทยทั้งแผ่นดินควรคำนึง” ควรสำนึกไว้ตลอดไป ในโลกนี้มีประธานาธิบดีคนไหนบ้างที่เสียสละอย่างพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเงินส่วนพระองค์ล้วนๆนะ!

เราต้องคำนึงไว้เราไม่ต้องกู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ไม่ต้องเสียเงินใต้โต๊ะ...พอใจแล้วยัง?

เพื่อเป็นบุญกุศลของท่านผู้ที่ได้ดู และฟัง เมื่อทราบแล้วควรที่สะกิดเตือนผู้ยังไม่เข้าใจ ยังไม่ทราบเพื่อทราบไว้ด้วย เพื่อเป็นบุญกุศลของตัวท่านเอง

พระพุทธศาสนาก็เช่นกันถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ คิดหรือว่า.....ประธานาธิบดีจะรักษาอัตลักษณ์ไทยที่ชาวโลกยกย่องว่าเป็นชนชาติที่มีน้ำใจไว้ได้ และควักเงินส่วนตัวช่วยประชาชนเช่นนี้

เมื่อถึงเวลานั้น ไทยจะสิ้นสูญทั้งพระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนา

เมื่อมีบางศาสนารอเสียบอยู่มิใช่หรือ? พระพุทธศาสนาอยู่ได้แน่มีอยู่เท่าที่ให้มีอยู่...เข้าใจยัง?

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครอง “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระองค์มีพลานามัย และปกป้องพระองค์ให้อยู่เหนือภัยมนุษย์ และอมนุษย์ด้วยเถิด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าเวบฯสุรสีห์.คอม

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website counter

ประเทศไทยโชคดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งดิน อากาศ น้ำ จึงมีอาหารให้เลี้ยงชีพไม่มีอด เพียงแต่รู้จักพอเพียง ไม่กินทิ้งกินขว้าง

มหาอำนาจพยายามที่จะยึดครอง แต่ทำไม่ได้เพราะระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงมีอีกหนึ่งอำนาจที่ไม่หวังผลประโยชน์คานเอาไว้นั่นคือ “สถาบันพระมหากษัตริย์” นั่นเอง เราจึงอยู่รอดมาตลอด

แต่มันก็ไม่ทิ้งเป้าหมาย ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างภาพลบให้กับผู้ที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ยังเป็นพระบรมโอรสาธิราช จนกระทั้งบัดนี้

เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ และตระหนักไว้เสมอว่า

“ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ จะไม่มีพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีพระมหากษัตริย์” พวกเราคงจะรู้กันอยู่ว่าทั้งนักการเมือง ก็พยายามที่ผลักดันให้บางศาสนาเข้าเสียบแทนพระพุทธศาสนาดังที่เราเห็นกันอยู่

วิดีโอ.นี้แค่ ๑๐ นาที พวกเราจะได้ข้อคิดมากมาย ถ้าไม่อคติต่อประเทศชาติ เราก็มีพลังมากมายที่พร้อมจะสืบต่อ สร้างชาติได้แน่นอน อย่าคิดว่าเราเป็นประเทศเล็ก เรามีศักยภาพมากมายที่จะรุดหน้าสู่ความเป็น “ชาติศิวิไล” เมื่อนั้นเราจะอยู่ในสภาวะอยู่บนภู ที่มองเห็น “ประชาธิปไตย” ที่ยังคงใช้ความพยายามไต่ขึ้นมาเทียบแต่ก็ยังอยู่แค่ตีนเขาเท่านั้นเอง

ขอสรุปไว้ด้วยประโยคสั้นๆว่า

๑. ความรู้เท่าทันของประชาชน คือ ทางรอดของแผ่นดิน”

๒. พระมหากษัตริย์ที่ดูแล เอาใจใส่ลูกของพระองค์ ทำหน้าที่ได้ดี เช่นพ่อแห่งสามัญชน นั่นคือพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนเหมือนลูกเช่นกัน

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web counter