๑. มา อนุสฺสาเวน อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา :: ๒. มา ปรมฺปราย อย่าเชื่อโดยเหตุสักว่าตามสืบๆ กันมา :: ๓. มา อิติ กิราย อย่าเชื่อโดยตื่นข่าว :: ๔. มา ปิฎกสัมฺปทาเนน อย่าเชื่อโดยอ้างปิฎก :: ๕. มา ตกฺกเหตุ อย่าเชื่อโดยนึกเดาเอาเอง :: ๖. มา นยเหตุ อย่าเชื่อโดยคาดคะเน :: ๗. มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าเชื่อโดยการตรึกตรองตามอาการ :: ๘. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนกฺขนฺติยา อย่าเชื่อโดยเห็นว่าถูกตามลัทธิของตน :: ๙. มา ภพฺพรูปตาย อย่าเชื่อโดยเห็นว่า ผู้พูดควรเชื่อได้ :: ๑๐. มา สมโฌ โน ครุ อย่าเชื่อโดยถือว่า สมณะนี้เป็นครูของตน
 
 
กรมพระราชวังบวร
มหาสุรสีหนาท
หนังสือของภูวดล แดนไทย
:: สถานการภาคใต้....
   เมื่อนาวาไทยหลงทิศ
หนังสือน่าสนใจ
:: ตำนานพุทธเจดีย์
:: พระราชปณิธานแห่ง
    บูรพมหากษัตริย์ไทย
บทความ - ไฟใต้
  :: รู้ลึกโรฮิงยา
  :: Victims of Rohingya
  :: กฏหมายชารีอะฮฺ
  :: ญีฮาดปัตตานีบิดเบือนอิสลาม
  :: ปัตตานี..ที่คุณไม่รู้ !
  ::ไฟใต้ มุมมองทางศาสนา
  :: กบฏมุสลิมในประวัติศาสตร์
  :: ทายาทพระนางมะซูรีย์
  :: ระเบิดส่งท้ายปี 49
  :: สดุดีจ่า รามาฯ
  ::ไทย...สังเวียนล้างแค้น -
     เครื่องราชฯพยานอัปยศ
  :: กระชากหน้ากาก..มาเลย์ฯ
  :: ใครหลอกใครที่กรือเซะ
  :: ตอบโจทย์ไซตอน
  :: กรณีฮิญาบ วัดหนองจอก
  :: ฮิญาบ ไม่ใช่อิสลาม
  :: จดหมายถึงภูวดล แดนไทย
สรุปสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  :: สรุปสถานการณ์ชายแดนใต้
  :: สรุปสถานการณ์สามจังหวัด
     ชายแดนภาคใต้ เม.ย.54
  :: สรุปสถานการณ์สามจังหวัด
     ชายแดนภาคใต้ ก.ค.54
  :: สรุปสถานการณ์สามจังหวัด
     ชายแดนภาคใต้ ส.ค.54
  :: เทปสถานการณ์ชายแดนใต้
บทความ - ศาสนา
  :: ฮาลาล ยุทธศาสตร์ครองโลก
  :: ย้อนอดีตอาฟกานิสถาน
  :: โทษของการทำลาย
      พระพุทธศาสนา
  :: เมืองไทยเอาแบบนี้มั่งมั้ยครับ
  :: กฏหมาย "ชารีอะฮฺ"
     เข้าสภาแล้ว
  :: บันทึกถึิ่นกาขาว
  :: ตอบปัญหาสารพัน
     โดย อ.ชำนาญ นิศารัตน์
  :: กรณีอภิสิทธิ์ทัตถะ
  :: วิสัยทัศน์นายอภิสิทธิ์ฯ
      เรื่อง “ประเทศไทย
      และ โลกมุสลิม”
  :: เพลงยาวกรุงศรี
  :: กรณีสันติิอโศก
  :: กรณีพระธรรมกาย
  :: ศาสนา - ยุทธปัจจัยเชิงรุก
  :: ชาวพุทธควรคำนึง
  :: ศิลปิน - พุทธชนล้าหลัง
  :: คุณธรรมจำลอง
     พุทธธรรมจำแลง
  :: พระพุทธรูปสำคัญใน
     ประเทศไทย
  :: กฏหมายตามไม่ทันพุทธรรม
  :: นาลันทาแห่งความทรงจำ
  :: ศาสนาคืออะไร ?
  :: อัญเชิญพระไตรปิฏก
     สู่ประเทศไทย
เอกสาร / File เสียง
  :: บรรยายสรุปไฟใต้
  :: TV ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศานา
  :: Hot VDO
  :: การรุกคืบของมุสลิม
  :: ชาวไทยควรคำนึง
  :: ความจริงนอกสายตา
  :: ข่าว-บทความ-VDO น่าสนใจ
  :: โคลง กลอน คำคม ขำขัน
  :: Cbox ศูนย์พิทักษ์ฯ
  :: เสียงธรรม สกิดใจให้คิด 1
  :: เสียงธรรม สกิดใจให้คิด 2
  :: ธรรมบรรยาย ป.อ. ปยุตโต 1
  :: ธรรมบรรยาย ป.อ. ปยุตโต 2
  :: Fear Islam ?
  :: Surasiha Tool Bar
  :: Youtube Surasiha
  :: ฟังเพลงกับสุรสีห์
 

พื้นที่โฆษณา
สนใจติดต่อ
dnavathai@gmail.com

 

พื้นที่โฆษณา
สนใจติดต่อ
dnavathai@gmail.com

 

พื้นที่โฆษณา
สนใจติดต่อ
dnavathai@gmail.com

 

พื้นที่โฆษณา
สนใจติดต่อ
dnavathai@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 29/10/2010

 

ชาวไทยควรคำนึง
ตอน เมื่อครูอยากเป็น
นักบริหารงานความมั่นคง
ชาวไทยควรคำนึง
ตอน สดุดีจ่ารามา
วีรบุรุษแห่งเทือกเชาบูโดลับสุดยอด
รายละเีอียดร่างกฏหมายอิสลาม ที่กำลังมุดดิน เข้าสภา คลิ๊กที่นี่ !

:: ร่างของ ศอบต.
:: ร่างของ นาย นัจมุดดิน อูมา
:: ร่างของ นาย วิรัตน์ กลัยาศิริ
:: ร่างของ รัฐบาล
:: บันทึกความเห็นของกฤษฏีกา
:: รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือ
สถานการณ์ใต้ เมื่อ......นาวาไทยหลงทิศ ได้ที่

• เลขที่ ๒๙/๑๓ ถนนผังเมือง ๕ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐๗๓-๒๒๔ ๔๖๘ ๐๘๑-๙๖๘-๕๔๔๕ โทรสาร ๐๗๓-๒๔๒ ๓๗๑
E-Mail : yala_pck1@hotmail.com

ร้านหนังสือ “โอเดียนสโตร์ ” สยามสแควร์ ซอย ๑
โทรฯ ๐๒๒๕๑๔๔๗๖ , ๐๒๒๕๔๘๘๐๗
หรือ ติดต่อ
คุณสุมิตร ศิริไข โทร. ๐๒-๙๗๒๓๔๓๔
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ - ศุกร์ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com
 
 


Administrator
Loading