เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
ความจริงเกี่ยวกับโรฮิงยา
:: 
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
   
     


ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com