เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 

LOAD SOUNDS ท่านพุทธทาส

สันติภาพมีอยู่แล้ว
สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติ มนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพ สันติภาพเลยหายไปหมด มนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะ หยุดเท่านั้นแหละ สันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้าง เพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
ความขัดแย้ง
คำว่า ขัดแย้ง ถ้าเป็นภาษาบาลี คือคำว่า อุปัทวะ  ภาษาไทยก็คือ อุบาทว์  มีการขัดแย้งที่ไหน มีอุบาทว์ที่นั่น ฉะนั้น ต้องไม่มีการขัดแย้ง ต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัว จึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได้
ระวังความฉลาด
ใครเป็นคนฉลาดก็จะต้องระลึกนึกไว้ดี ๆ อย่าพูดว่าความฉลาด ฉลาด แล้วมันก็จะดีเสมอไป คนฉลาดมันก็ทำบาปหรือทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่นะ ดูกันในข้อนี้บ้าง
การใช้อำนาจ
สิ่งที่เรียกว่า อำนาจ น่ะลองใช้ผิด ๆ มันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั้นเอง ใช้ให้มันถูกต้อง มันก็มีประโยชน์นั้นตามเรื่องของมัน คนที่มีอำนาจต้องระวังที่จะใช้อำนาจ
ดูให้ดีมีแต่ได้
จำกันไว้สักคำหนึ่งง่าย ๆ ว่า ดูให้ดีมีแต่ได้ ไม่มีเสีย เพราะมันดูเป็น อะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งนั้น ที่เขาเรียกกันว่า ความถูกก็เป็นครู ความผิดก็เป็นครูนี้ น้อยคนจะฟังรู้เรื่อง
ถ้ามนุษย์ไม่มีธรรมะ
ถ้าเอาธรรมะออกไปแล้ว มนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน  มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้ว อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่มีความผาสุกเลย  ในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่า เอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำ แล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์  สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้
บุญเป็นเครื่องชะล้างบาป
คำว่า บุญ นั้น ใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่า เป็นเครื่องชำระชะล้างบาป  การทำบุญหวังให้สวย ให้รวย ให้ได้วิมาน ให้ได้สวรรค์ เต็มไปด้วยกามารมณ์ เหล่านี้ มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
การศึกษายังเห็นแก่ตัว

ปัญหาทั้งหมดมันมาจากความเห็นแก่ตัว การศึกษาก็จัดอย่างที่ว่าเพิ่มความเห็นแก่ตัว 
ให้เด็กๆ มันฉลาดๆ ๆ แล้วยิ่งเห็นแก่ตัว ๆ ศาสนาไม่มาควบคุมการศึกษา การศึกษาก็เลย

ส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ยิ่งเห็นแก่ตัวเท่าไร ก็ยิ่งทำลายโลกเท่านั้น
ความเห็นแก่ตัว

สมมติว่านะ ประชาชนทุกคนในประเทศเรานั้นเห็นแก่ตัว หรือประเทศไหนก็ได้อย่าออกชื่อ 
เลย ประชาชนราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัว เลือกผู้แทนมา ก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัว ไปตั้งรัฐบาล 
มันก็เป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัว ไปทำตุลาการ ก็เป็นตุลาการที่เห็นแก่ตัว ไม่ยกเว้นสักคนหนึ่ง

ล้วนแต่เห็นแก่ตัวแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร คุณไปคิดดูิ
ความเป็นไท

นี่ ขอฝากไว้อย่างนี้แหละว่า จงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความเป็นไท ให้ถูกต้อง และให้

เต็มให้สมบูรณ์ อย่าเป็นไทกันแต่ปาก ปากเป็นไทแต่ใจเป็นทาส เป็นทาสของกิเลส บูชาความเห็นแก่ตัว บูชากิเลสนี้ไม่ใช่ไท
หน้าที่คือธรรมะ

ท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่าง ตามหน้าที่ของตนๆ กันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย 
แต่ไม่เคยสำนึกเลยว่า หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ มันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ ไม่ชื่นใจในการ

            ทำหน้าที่ มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่ มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถ
หน้าที่คือธรรมะ 2

ผู้ที่ต้องจำใจทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยความจำเป็นจำใจ ซึ่งไม่จำเป็นแล้วไม่กระทำ พอ 
จำเป็นต้องกระทำก็ทนทรมานเป็นทุกข์ นั่นแหละมันเอานรกไปไว้ทุกอิริยาบถ ให้มีความรู้

            สึกที่ถูกต้องว่า หน้าที่คือธรรมะ ธรรมะคือหน้าที่ พอได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจ
ธรรมะในที่ทำงาน

พอไปถึงที่ทำงาน สำรวมจิตใจให้เป็น ธัมมานุสสติ ว่าหน้าที่การงานคือธรรมะ เรากำลังจะ 
ทำหน้าที่การงาน เราเคารพในการงาน บูชาการงาน พอใจในการทำการงาน พอจะได้ทำ 
การงาน ก็พอใจว่าเป็นธรรมะ มันก็เป็นสุขซะแล้ว

ธรรมะเป็นคู่ชีวิต

ธรรมะนั่นแหละ เป็นคู่ชีวิต ผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิต เมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิต แล้วมันก็จะ 
อยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิต ถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี้แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกัน คือ ฮื่อๆ แฮ่ๆ 
กันอยู่แทบจะทุกวัน มันจะเป็นเสียอย่างนั้น

นรกตลอดเวลา

นี่ คนมันไม่รู้เรื่องนี้ มันอดทนทำงาน เหมือนกับตกนรกตลอดเวลาที่ทำงาน มันตกนรก 
ตลอดเวลานะ เมื่อทำการงานอยู่มันก็ตกนรกด้วยการจำใจทำ เมื่อทำแล้วมันก็เอาเงินไป

ซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวง ให้การเงินมันมีปัญหาหนักเข้าไปอีก มันก็ตกนรกชั้นลึกลงไปอีก
สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาด

สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาด ความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันการเจ็บไข้ 
ความแก่ก็เหมือนกันแหละ มันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ ความตาย มันก็มาสอน 
ให้รู้จักความจริงอันสุดท้าย ของธรรมชาติหรือของชีวิต

ยิ่งฉลาดยิ่งเลวร้าย
ความฉลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมนั่นแหละคืออันตรายของพวกเรา ในแง่ของธรรมะก็ดี ในแง่โลกๆ ก็ดี ขอให้มองให้เห็นชัด ในความฉลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมนั่นแหละ คือพญามารเลวร้ายที่สุด มันจะทำอะไรได้ทุกอย่าง
เพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย
ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันหายไป เมื่ออาตมาเล็กๆ ก็ยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เพราะคุณย่า คุณยาย คุณตา จะออกชื่อคำนี้ ทุกค่ำทุกคืน อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว มันมีแต่ตัวใครตัวมัน ตัวมึงตัวกู
ถือศีลข้อเดียวพอ
อาตมายืนยันอยู่เสมอว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญด้วยการศึกษาถือศีลข้อเดียวพอ ไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อ เวียนหัว ศีลข้อเดียวคือ ไม่เห็นแก่ตัวๆ  ซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา
การศึกษายังไม่สมบูรณ์
โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริม ให้สนุกสนาน เอร็ดอร่อยทางกามารมณ์ ทางอะไรจนลืมความถูกต้อง ลืมความกตัญญู ลืมความสามัคคี ลืมความซื่อสัตย์ อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อน ปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนัก เพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น เพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์
ไม่ดีใจ-ไม่เสียใจ
ดีใจก็ไม่ใช่ปกติ เสียใจก็ไม่ใช่ปกติ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจน่ะสบายที่สุด นี่ขอท้า ท้าทุกคนเลยไปคิดดู ไปสังเกตดู เวลาไหนที่เราสบายใจที่สุด เวลานั้นไม่มีความดีใจและไม่มีความเสียใจ มีความเป็นอิสระ ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้
ศาสนาต้องร่วมมือกัน
นั้นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่า สันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกัน กำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลก และโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
ปีใหม่ต้องก้าวหน้าไป
การขึ้นปีใหม่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ปีเก่า เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเป็นการซ้ำรอยหรือย่ำเท้าอยู่ในที่เดียว ขอให้มันก้าวหน้าไป ก้าวหน้าไป เรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
ไตรลักษณ์

คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้น ธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้ว

ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
มันเป็นเช่นนั้นเอง
ในโลกนี้ ถูกเขาสรรเสริญก็ตัวลอยฟุ้งเฟ้อไป ถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้า ได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอีกอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่าง นี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง คือว่าในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
จิตใจหวั่นไหว

คนโง่มันก็ยังมีจิตใจหวั่นไหว ไปตามที่ฝนตก ฝนไม่ตก แดดออก แดดไม่ออก อะไรต่างๆ นานา เป็นธรรมชาติธรรมดา ตื้นๆ ง่ายๆ นี่มันมีจิตใจเปลี่ยนไป ขึ้นลงมาก  จนได้ยินดี

ยินร้าย ยินดีก็บ้าชนิดหนึ่ง ยินร้ายก็บ้าชนิดหนึ่ง
เป็นทุกข์เพราะไม่มีธรรมะ
บุคคลที่ไม่มีธรรมะต้องเป็นทุกข์ คนที่ไม่มีธรรมะจะต้องเป็นทุกข์ไปดูเถอะ เพราะมันจะรักนั่น เกลียดนี่ โกรธโน่น กลัวนั่นยุ่งไปหมด มันคิดจนเป็นทุกข์ คิดไปในทางที่ให้เป็นทุกข์ นี่เพราะมันไม่มีธรรมะ
อย่าต้องเป็นทุกข์
มีเงินก็อย่าเป็นทุกข์เพราะเงิน มีบุตร ภรรยา สามีก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะบุตร ภรรยา สามี มีเกียรติยศชื่อเสียงก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียง มีอะไรก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น นั่นแหละคือมีธรรมะเข้ามาป้องกันเอาไว้
อ้างบุญเพื่ออบายมุข
ทอดกฐินเพื่อกินเหล้า เพื่อเล่นไพ่ เอาอบายมุขมาเป็นบุญมาเป็นกุศล มาล่อให้คนทำบุญ มันก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันชัดๆ ฉะนั้นอย่าเอาเลย อย่าเอาเรื่องอบายมุขมาเป็นเรื่องทำบุญเลย ทำบุญ มันต้องสะอาด มันต้องสว่าง มันต้องสงบ
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
คนเดี๋ยวนี้มันโง่ เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดี เอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุข กลับกันหมด มันเหมือนกับคนโง่ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองอบายมุขเหล่านั้นเป็นกงจักร แต่มาเห็นเป็นดอกบัว
 

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก