เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
ธรรมบรรยายโดย ป.อ. ปยุตโต
ทำงานให้เป็นไว้ความสุขก็หลายกำไรก็เยอะ (16.08 MB)
งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข (10.99 MB)
ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๑ (15.62 MB)
ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๒ (15.79 MB)
จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์ (14.19 MB)
เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค ฯ ตอนที่๑ (10.86 MB)
เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค ฯ ตอนที่๒ (10.98 MB)
พูดกันนักว่าตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๑ (11.08 MB)
พูดกันนักว่าตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๒ (10.88 MB)
อิทธิบาทสี่ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจเอาไปใช้ให้ได้ด้วย (11.76 MB)
ประเทศพุทธอย่างไทยทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง (16.58 MB)
บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถามหน่อย คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหน (15.13 MB)
ก่อนเกษียนก็สดใส เกษียนแล้วก็ยิ่งผุดผ่องยองใย (9.53 MB)
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย (14.34 MB)
โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมายจะแก้ไหวหรือ (15.80 MB)
จริยธรรมของนักการเมือง (9.88 MB)
จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่๑ (14.17 MB)
จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่๒ (14.28 MB)
จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่๓ (7.28 MB)
นิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่๑ (13.50 MB)
นิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่๒ (14.14 MB)
นิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่๓ (12.49 MB)
พุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่๑ (21.29 MB)
พุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่๒ (20.90 MB)
สิทธิมนุษยชน (7.84 MB)
พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก (14.00 MB)
ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์ (12.93 MB)
วาเลนไทน์สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ (13.72 MB)
อย่ามัวรอหรือขอพระโพธิสัตว์ทำให้ แต่ต้องทำให้ได้อย่างพระโพธิสัตว์ (5.63 MB)
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจ เตลิดออกนอกทิศทางไปหรือเปล่า (6.39 MB)
ถ้าเข็ญครกขึ้นภูเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ ตอนที่ ๑ (7.88 MB)
ถ้าเข็ญครกขึ้นภูเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ ตอนที่ ๒ (5.64 MB)
ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้อยู่ที่ถือความถูกต้อง (7.40 MB)
ช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก (13.66 MB)
ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (19.17 MB)
ตอบเรื่องสมานฉันท์ (12.92 MB)
สิทธิเพศที่ 3-2-1 (12.62 MB)
ปฏิกรรม ตอนที่๑ มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม (7.89 MB)
ปฏิกรรม ตอนที่๒ คนที่แก้กรรมจะงอกงามก้าวหน้า (7.60 MB)
อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง (12.01 MB)
พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน ๑ (13.45 MB)
พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน ๒ (12.20 MB)
พระไตรปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไร ใครๆจึงพากันยอมรับเป็นหลัก (6.83 MB)
๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส (6.44 MB)
มองอนาคตผ่านรากฐานความคิดและชีวิตท่านพุทธทาส (13.18 MB)
คนไทยชอบพูดกันว่าปฏิบัติ ทำไมไม่หัดพูดให้เต็มว่าสิกขา (7.00 MB)
ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่ แต่แค่หน้าที่ปริญญาก็ยังไม่รู้จัก (5.27 MB)
ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่ แต่แค่หน้าที่ปริญญาก็ยังไม่รู้จัก(ส่วนถาม-ตอบ) (9.19 MB)
จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม? (6.86 MB)
จักรใดขับดันยุคไอที (12.42 MB)
ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (13.16 MB)
ถ้าไปถึงปัญญาก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล (12.26 MB)
อย่ามัวสับสนจริยธรรมสากลอยู่ที่ถึงความจริง (14.04 MB)
คนเช่นไรจะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ตอนที่ ๑ (10.44 MB)
คนเช่นไรจะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ตอนที่ ๒ (9.71 MB)
คนเช่นไรจะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ตอนที่ ๓ (10.38 MB)
เมื่อประชาธิปไตยไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่๑ (14.63 MB)
เมื่อประชาธิปไตยไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่๒ (10.96 MB)
เมื่อประชาธิปไตยไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่๓ (11.39 MB)
จตุคามนำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๑ (12.29 MB)
จตุคามนำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒ (12.08 MB)
คนไทยต้องเข็มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป (13.95 MB)
วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์ (8.20 MB)
มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพหมา-นุษย์สันดานกา ตอนที่๑ (9.12 MB)
มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพหมา-นุษย์สันดานกา ตอนที่๒ (6.40 MB)
มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพหมา-นุษย์สันดานกา ตอนที่๓ (13.02 MB)
มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพหมา-นุษย์สันดานกา ตอนที่๔ (6.75 MB)
กฐินความสามัคคีของคนที่เจริญ (13.06 MB)
ตอบพระใหม่จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ (12.03 MB)
ตอบพระใหม่จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ (11.72 MB)
ตอบnkจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ (11.72 MB)
ตอบnkจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ (11.25 MB)
บวชเรียนหายไป เมืองไทยได้วัดหลวงตา (6.34 MB)
บทเรียนมีให้ดูแต่คนไทยไม่ได้ลืมตา (6.46 MB)
เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่๑ (7.93 MB)
เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่๒ (9.26 MB)
เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่๓ (8.42 MB)
เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ช่วงที่๔ (5.17 MB)
สู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ (15.51 MB)
๐๑๐๑-จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา (18.22 MB)
๐๒๐๑-ตำแหน่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในระบบพระพุทธศาสนา (23.59 MB)
๐๓๐๑-ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา (19.74 MB)
๐๔๐๑-บุพภาคของการเจริญภาวนา (3.12 MB)
๐๔๐๒-ปลิโพธ (2.47 MB)
๐๔๐๓-เข้าหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์ (2.62 MB)
๐๔๐๔-เลือกหาที่สัปปายะ (1.74 MB)
๐๔๐๕-พิธีสมาทานกรรมฐาน (2.02 MB)
๐๕๐๑-พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย (3.45 MB)
๐๕๐๒-สมาทานศีล อธิษฐาน แผ่เมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ข้อห้าม (9.55 MB)
๐๖๐๑-ความหมายของภาวนา กรรมฐาน อารมณ์ (4.90 MB)
๐๖๐๒-กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา (2.60 MB)
๐๖๐๓-กรรมฐาน๔๐ (12.70 MB)
๐๗๐๑-เกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน (1.68 MB)
๐๗๐๒-จริต๖และหลักการดูจริต (2.89 MB)
๐๗๐๓-การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริต (1.83 MB)
๐๗๐๔-ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้ (2.15 MB)
๐๗๐๕-ผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง (2.81 MB)
๐๗๐๖–สมาบัติ ๘ อภิญญา ๖ (4.46 MB)
๐๗๐๗-ความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ นิมิต ๓ ภาวนา ๓ ขั้น (5.09 MB)
๐๘๐๑-จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน (11.62 MB)
๐๘๐๒-ความหมายของวิปัสสนา (2.35 MB)
๐๘๐๓–วิปัสสนาภูมิ ๖ (10.06 MB)
๐๙๐๑-โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ (9.74 MB)
๐๙๐๒–วิสุทธิ ๗ (5.61 MB)
๐๙๐๓–วิปัสสนาญาณ ๙ (2.73 MB)
๐๙๐๔–ญาณ ๑๖ (3.11 MB)
๐๙๐๕–ปริญญา ๓ (1.69 MB)
๐๙๐๖–อนุปัสสนา ๓ (499.48 kB)
๐๙๐๗-ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ(วิปัลลาส๔ วิปัสสนูปกิเลส๑๐) (2.10 MB)
๐๙๐๘-ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา (1.66 MB)
๑๐๐๑-หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน (1.55 MB)
๑๐๐๒-ความหมายของสติปัฏฐาน (2.37 MB)
๑๐๐๓-อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ (1.81 MB)
๑๐๐๔-กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (6.15 MB)
๑๐๐๕-เวทนา-จิตตา-ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (3.98 MB)
๑๐๐๖-ข้อสังเกตและข้อแตกต่าง (1.66 MB)
๑๐๐๗-หลักการปฏิบัติ ความมุ่งหมาย และตัวทำงาน (2.75 MB)
๑๐๐๘-วิธีการกำหนดและวางใจ (6.01 MB)
๑๐๐๙-กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค (1.42 MB)
หลักสิกขา: ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ฝึกได้ (6.54 MB)
๒ ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ (๑.สายความรู้สึก ๒.สายความรู้) (6.99 MB)
“รายการขอคิดด้วยคน” ขอให้ช่วยค้นหาความสุข (๒๘ ก.พ. ๒๕๓๘) (18.65 MB)
จะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น (๒๖ ก.ค. ๒๕๔๓) (10.66 MB)
ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๖) (16.03 MB)
งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข (๑๗ พ.ย. ๒๕๓๕) (6.81 MB)
ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๑ (๑๐ ก.ย. ๒๕๓๘) (19.74 MB)
ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๒ (๑๐ ก.ย. ๒๕๓๘) (18.44 MB)
ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๑ (๓ ก.ย. ๒๕๓๘) (18.82 MB)
ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๒ (๓ ก.ย. ๒๕๓๘) (18.20 MB)
เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือ (๒ พ.ย. ๒๕๓๖) (11.71 MB)
หนีทุกข์อยากมีความสุขกันนัก แต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไร บรรยายแก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ (6.87 MB)
หาความสุขไม่เป็น จะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อจะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย บรรยายแก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ (11.45 MB)
ชีวิตและสังคมทุกข์ระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจะจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพ บรรยายแก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ (10.67 MB)
เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า อย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุข แล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหา บรรยายแก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ (12.18 MB)
สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง บรรยายแก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ (8.92 MB)
ท่าทีต่อสุขในพุทธทัศนะ (๑๒ ม.ค. ๒๕๔๒) (12.01 MB)
พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน (๑๘ ม.ค. ๒๕๔๐) (20.23 MB)
ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ (๒๗ ก.ย. ๒๕๔๙) (13.31 MB)
เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๑) (๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๐) (14.13 MB)
เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๒) (๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๐) (13.69 MB)
สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (๒๗ เม.ย. ๒๕๔๓) (13.35 MB)
สู่ยุคใหม่ของสังคมไทย (๑๔ ส.ค. ๒๕๔๑) (18.10 MB)
การพัฒนาที่ยั่งยืน (๒๐ ก.ย. ๒๕๔๑) (17.85 MB)
การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม (๗ พ.ย. ๒๕๔๒) (14.27 MB)
รักธรรมก็เจริญ ชังธรรมก็เสื่อม (๑๒ มี.ค. ๒๕๔๓) (9.43 MB)
นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน (๑๖ พ.ย. ๒๕๔๔) (15.47 MB)
จากเทพสูงสุด สู่ธรรมสูงสุด บรรยายที่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธ์ พุทธคยา (๑๔ ก.พ. ๒๕๓๘) (17.47 MB)
พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย บรรยายอบรมแด่พระนวกะ ในพรรษา ๒๕๓๙ (6.73 MB)
ถ้าไม่มัวถือแบบงมงาย ก็สามารถใช้พิธีกรรมมาสื่อคนให้ถึงธรรม บรรยายอบรมแด่พระนวกะ ในพรรษา (17.34 MB)
วัตถุมงคล ต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรม บรรยายอบรมแด่พระนวกะ ในพรรษา ๒๕๓๙ (14.36 MB)
เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคล บรรยายอบรมแด่พระนวกะ ในพรรษา ๒๕๓๙ (22.41 MB)
นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผล ก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดี บรรยายอบรมแด่พระนวกะ (21.50 MB)
อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี บรรยายอบรมแด่พระนวกะ ในพรรษา ๒๕๓๙ (10.67 MB)
ฟังคำทำนาย ทำไมจึงมัวตื่นตูม แล้วภูมิปัญญาจะมีมาจากที่ไหน (๑๑ พ.ย. ๒๕๔๕) (13.71 MB)
ปัญหาภิกษุณี คิดให้ดีก็ไม่ยาก (๑๗ ก.ย. ๒๕๔๑) (20.69 MB)
ถวายเทียน 9 วัด ได้บุญมากพอไหม (๒๑ ก.ค. ๒๕๔๘) (7.35 MB)
สังคมไทย อย่าก้าวหน้าไปลงอบาย (๒๘ ต.ค. ๒๕๔๓) (21.60 MB)
รู้จักพระพรหมให้ดีไว้ อย่าทำได้แค่ขอท่านอย่างเดียว (๒๓ มี.ค. ๒๕๔๘) (11.18 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๑/๑๐ ย้อนทางสู่แดนพุทธภูมิ) (11.02 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๒/๑๐เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ) (9.86 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๓/๑๐ ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งเจริญและเสื่อม) (9.26 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๔/๑๐ หัวใจธรรมจากจุดศูนย์กลาง) (22.35 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๕/๑๐ โพธิพฤกษ์-โพธิญาณ) (17.50 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๖/๑๐ จุดเริ่มต้นของแผ่นดิน) (3.29 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๗/๑๐ ถ้าสังเวชเป็น ก็จะได้เห็นธรรมกาย) (9.85 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๘/๑๐ ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์) (28.18 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๙/๑๐ ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สมบูรณ์) (25.89 MB)
จาริกบุญ-จารึกธรรม (ตอนที่ ๑๐/๑๐ รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท) (22.63 MB)
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (ตอนที่ ๑/๗ รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า) (8.87 MB)
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (ตอนที่ ๒/๗ จากวาเลนไทน์สู่ความเป็นไทย) (9.32 MB)
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (ตอนที่ ๓/๗ วิวาห์แท้ต้องแผ่ขยายความสุข) (8.75 MB)
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (ตอนที่ ๔/๗ จากวาเลนไทน์สู่วาเรนท์ธรรม) (16.37 MB)
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (ตอนที่ ๕/๗ แต่งงานให้มีคุณค่า) (12.56 MB)
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (ตอนที่ ๖/๗ วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่) (13.73 MB)
รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า (ตอนที่ ๗/๗ เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์) (15.77 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑/๖๐ บวชอย่างไร พ่อแม่ปู่ย่าตายาย จะได้บุญมาก) (21.29 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒/๖๐ พอบวชพ้นอกพ่อแม่ ต้องรู้ให้แน่ ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร) (14.43 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓/๖๐ พอบวชเสร็จเป็นพระใหม่ อะไรทำได้ ทำไม่ได้ ต้องรู้ทันที) (5.48 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔/๖๐ พอเข้าสู่ศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงต้องรู้ว่าจะบูชาอย่างไรดี) (12.39 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕/๖๐ ชีวิตพระใหม่ เริ่มต้นอย่างไร จึงจะพอให้ชื่นใจว่าเราได้บวชเรียน) (29.06 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๖/๖๐ จะอยู่วัดบ้านหรืออยู่วัดป่าก็น่าศรัทธา ถ้ามีธรรมให้แก่ประชาชน) (31.56 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๗/๖๐ ตัวมีชื่อว่าเป็นพระ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูก ก็แค่คือกันกับหมอผี) (24.48 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๘/๖๐ สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่ สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัด) (16.47 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๙/๖๐ พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย) (11.65 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๐/๖๐ ถ้าไม่ถือแบบงมงาย ก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อธรรมให้ถึงคน) (30.21 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๑/๖๐ วัตถุมงคลต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรม) (24.99 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๒/๖๐ เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคล) (39.10 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๓/๖๐ นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผล ก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดี) (37.48 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๔/๖๐ ถ้ารู้ภูมิหลังของอินเดียสักหน่อย จะค่อยเห็นแก่นของพระพุทธศาสนา) (38.47 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๕/๖๐ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก) (11.35 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๖/๖๐ ธรรมะมีความหมายมากมาย แต่รู้ไว้แค่ ๔ ก็พอ) (12.56 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๗/๖๐ ถ้าอยู่แค่ความรู้สึกก็เป็นคนพาล ถ้าเอารู้มาประสานได้ ก็อาจเป็นบัณฑิต) (12.11 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๘/๖๐ การศึกษาเริ่มที่ตาหู จะดูฟังได้แค่ตัณหา หรือไปถึงปัญญา นี่คือตัวตัดสิน) (27.07 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๑๙/๖๐ อารยธรรมมนุษย์หนีวงจรเจริญแล้วเสื่อมไม่ได้ เพราะว่ายวนอยู่แค่ในกระแสตัณหา) (37.11 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๐/๖๐ อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี) (18.53 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๑/๖๐ อย่าเอาความอยากที่ชั่วร้ายมาปะปน ความอยากที่เป็นกุศลนั้นเราต้องมี) (13.37 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๒/๖๐ คนด้อยพัฒนา มัวรอเทวดาให้มาช่วย อารยชนรู้จักพึ่งตนและชวนคนให้ร่วมด้วยช่วยกัน) (30.33 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๓/๖๐ อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย) (20.46 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๔/๖๐ แค่เมตตากรุณา คนไทยก็หลงป่า ไปไม่ถึงมุทิตาอุเบกขาสักที) (29.33 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๕/๖๐ ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง) (28.90 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๖/๖๐ บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถามหน่อยว่า คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหน) (26.38 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๗/๖๐ ถ้าเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ แล้วเอามาจัดการชีวิตและสังคมให้ดีได้ ก็จบความหมายของพระพุทธศาสนา) (34.87 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๘/๖๐ โยมขอศีล พระให้สิกขาบท ขอสมาธิ ให้กรรมฐาน ขอปัญญา ให้คำสอนหรือข้อพิจารณา) (19.44 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๒๙/๖๐ แม้จะมีเพียงวินัยโดยธรรมชาติอย่างฝูงนกและกลีบดอกไม้ ก็ยังดีกว่าคนไร้ปัญญา ไม่รู้จักวินัย) (12.62 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๐/๖๐ การพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม จะไม่ล่มสลาย ถ้าวินัยยังอยู่เป็นฐาน) (23.65 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๑/๖๐ ฝึกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ด้าน) (18.43 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๒/๖๐ ฝึกคน ๓ แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกว่ามรรค) (15.41 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๓/๖๐ มรรคมีองค์ ๘ ก็กระจายออกไปจากวิถีชีวิตดีงาม ๓ แดน นี่เอง) (9.84 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๔/๖๐ อยากได้สมาธิกันนักหนา ถ้าไม่เอาสติมานำหน้า ทางสำเร็จก็ไม่มี) (20.20 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๕/๖๐ อยากเป็นคนมีปัญญาดี ถ้าสติไม่มี ก็หมดทางเจริญปัญญา) (25.42 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๖/๖๐ ปัญญาเป็นแดนยิ่งใหญ่ ต้องพัฒนากันไป จนกลายเป็นโพธิญาณ) (28.46 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๗/๖๐ ในยุคข่าวสารต้องมีปัญญาแตกฉาน ทั้งภาครับและภาคแสดง) (10.93 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๘/๖๐ นับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่มีที่พึ่งพาไว้ยึดเหนี่ยวหรือปลอบประโลมใจ) (27.51 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๓๙/๖๐ ถ้านับถือพระรัตนตรัย ไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็ญ ก็สำนึกถึงความจำเป็น ที่จะต้องฝึกตนยิ่งขึ้นไป) (17.83 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๐/๖๐ ญาติโยมก็รักษาอุโบสถ พระสงฆ์ก็ลงอุโบสถ เป็นมาเป็นไปและแตกต่างกันอย่างไร) (18.57 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๑/๖๐ ถ้าพึ่งพระรัตนตรัยถูกต้อง ก็จะก้าวต่อขึ้นไปถึงธรรม จนจบที่เป็นอิสระแท้ ไม่ต้องพึ่งอะไรๆ) (38.51 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๒/๖๐ แม้จะพูดถึงอริยสัจสี่กันสักเท่าไร ก็ไม่มีทางเข้าใจ ถ้าไม่รู้หลักหน้าที่ต่ออริยสัจ) (23.59 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๓/๖๐ ก่อนจะเข้าเนื้อ มาดูหนังอริยสัจกันก่อน) (12.92 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๔/๖๐ ดูขันธ์ ๕ ให้เห็นการทำงานของชีวิต พอได้พื้นความเข้าใจที่จะไปเรียนอริยสัจ) (25.47 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๕/๖๐ ดูมรรคมีองค์ ๘ ให้เห็นวิถีชีวิตที่ดีงาม ว่าดำเนินไปอย่างไร) (26.96 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๖/๖๐ ทางชีวิตดีงามมีอยู่ก็ดีแล้ว แต่คนที่ยังอยู่นอกทางเล่า ทำอย่างไรจะให้เขาเข้ามาเดิน) (20.69 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๗/๖๐ ถึงไม่มีใครไปพามา ถ้าคนมีโยนิโสมนสิการ เขาก็มาเข้าทางที่ถูกได้ด้วยตัวเขาเอง) (39.99 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๘/๖๐ แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๑) (18.50 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๔๙/๖๐ แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๒) (24.01 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๐/๖๐ ทางชีวิตของอารยชน เริ่มต้นด้วยปัจจัย ๒ มีหน่วยหนุนประคองอีก ๕ รวมเป็นแสงอรุณ ๗ รัศมีป (20.83 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๑/๖๐ หลักปฏิบัติใหญ่คือ ไตรสิกขา แต่ท่านให้ชาวบ้านทำบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา ชาวบ้านไม่ต้องศึกษาหรืออย่างไร) (23.47 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๒/๖๐ รักษาศีล ๘ อย่าพูดแค่ว่าได้บุญ ต้องรู้ว่าศีล ๘ มาหนุนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างไร) (23.29 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๓/๖๐ ถ้ารู้คุณค่าของศีล ๘ ถูกต้องแล้ว จะรักษาอุโบสถแบบไหนๆ ก็เลือกได้อย่างสมเป็นพุทธชน) (22.16 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๔/๖๐ จะไปนั่งสมาธิ หรือเข้าวิปัสสนา ก็มาทำความเข้าใจให้มีพื้นกันไว้ก่อน) (21.17 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๕/๖๐ หนีทุกข์อยากมีสุขกันนัก แต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไร) (11.94 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๖/๖๐ หาความสุขไม่เป็น จะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อ จะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย) (19.94 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๗/๖๐ ชีวิตและสังคมทุกข์ระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพ) (18.58 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๘/๖๐ เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า อย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุข แล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหา) (21.23 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๕๙/๖๐ สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง) (15.53 MB)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ตอนที่ ๖๐/๖๐ คนจะพัฒนาได้ ต้องมีวินัยเป็นฐาน วินัยพระยังเหลือ สังคมพุทธไทยเมื่อฐานหาย ต้องรีบฟื้นวินัยให้ทันก่อนจะวอดวาย) (18.16 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑/๑๖ บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจไปถึงทั้งโลก) (18.84 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๒/๑๖ คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ) (12.04 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๓/๑๖ เมืองไทยกับหุ้นใหญ่-ลิเวอร์พูล) (9.03 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๔/๑๖ รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก) (16.18 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๕/๑๖ เมื่อ D.N.A.เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร?) (23.53 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๖/๑๖ โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ) (25.50 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๗/๑๖ สิทธิสตรีนิด สังคายนาหน่อย) (12.79 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๘/๑๖ ไม่อยากลาสิกขา จะบอกอย่างไรจึงจะไม่ฝืนใจโยมบิดามารดา) (9.96 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๙/๑๖ แปดนั้นรวมให้ดี จะถึงจุดหมายเร็วไว) (5.45 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑๐/๑๖ เข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา) (12.37 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑๑/๑๖ เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม) (25.41 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑๒/๑๖ เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์) (21.18 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑๓/๑๖ จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข) (11.34 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑๔/๑๖ เพราะเครียดใช่ไหม ฝรั่งจึงได้เจริญอย่างนี้) (20.16 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑๕/๑๖ เดินหน้าหาความจริง จับให้ได้สิ่งที่จำเป็น) (13.93 MB)
ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ (ตอนที่ ๑๖/๑๖ อย่าลืมคู่ต่างที่มาเติมกันให้เต็ม) (12.68 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๑/๑๕ ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่ ) (8.58 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๒/๑๕ รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด) (8.91 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๓/๑๕ ครูไทยยุคไอที) (11.72 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๔/๑๕ มลายู สู่แหลมทอง) (18.60 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๕/๑๕ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา) (6.91 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๖/๑๕ ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขา โดยที่เราก็ไม่เสียตัว ตอนที่ ๑) (13.00 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๗/๑๕ ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขา โดยที่เราก็ไม่เสียตัว ตอนที่ ๒) (15.00 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๘/๑๕ จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว) (15.04 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๙/๑๕ เข้าพรรษา ควรจะรู้อะไร) (12.70 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๑๐/๑๕ ถวายเทียนเก้าวัด ได้บุญมากพอไหม) (7.33 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๑๑/๑๕ ตั้งสมณศักดิ์ สื่อความหมายอะไร) (7.01 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๑๒/๑๕ พระกับสังฆะ และ สังคม) (12.93 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๑๓/๑๕ ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน บุคคล) (19.02 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๑๔/๑๕ ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม) (15.16 MB)
ทันโลกถึงธรรม ๒๕๔๘ (ตอนที่ ๑๕/๑๕ ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้) (10.74 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑/๑๗ การศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน) (10.70 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๒/๑๗ เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป) (12.88 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๓/๑๗ เอย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง) (15.76 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๔/๑๗ สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้) (11.80 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๕/๑๗ จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา) (13.21 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๖/๑๗ ทำบุญให้คุณพ่อ) (8.24 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๗/๑๗ วิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา) (11.75 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๘/๑๗ ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง) (10.32 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๙/๑๗ การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ) (13.02 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๐/๑๗ คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบ) (14.31 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๑/๑๗ ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย) (9.53 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๒/๑๗ จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี จะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี) (21.30 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๓/๑๗ อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย) (13.96 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๔/๑๗ ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป) (27.06 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๕/๑๗ ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต) (14.40 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๖/๑๗ สนทนาธรรมทั่วไป) (20.40 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ (ตอนที่ ๑๗/๑๗ กระแสใหม่ กระแสไท) (10.33 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๑/๑๕ การศึกษาแนวพุทธ) (21.27 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๒/๑๕ วิถีสู่สันติภาพ) (11.46 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๓/๑๕ โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา) (10.62 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๔/๑๕ วันวิสาขบูชา และเรื่องพระไปปฏิบัติพุทธศาสนกิจในอังกฤษ) (11.88 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๕/๑๕ วัฒนธรรมกับคุณธรรม (26.84 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๖/๑๕ วันลั่นกลองธรรม นำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง) (14.42 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๗/๑๕ พุทธธรรมกับการรักษาคนไข้ (17.54 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๘/๑๕ ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรคให้เป็นลาภ) (11.38 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๙/๑๕ จะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑) (15.59 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๑๐/๑๕ จะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๒) (8.46 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๑๑/๑๕ ทอดกฐินไปให้ได้กฐินมา) (12.84 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๑๒/๑๕ เดินหน้าไปเป็นพุทธ อย่าหยุดแค่เป็นพรหม) (11.78 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๑๓/๑๕ พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย) (5.58 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๑๔/๑๕ ชีวิตพระที่แท้อุทิศให้แก่โลก) (17.13 MB)
ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๖ (ตอนที่ ๑๕/๑๕ อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี) (6.83 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑/๒๑ สมมติ: สื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม) (27.62 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๒/๒๑ สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน) (25.14 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๓/๒๑ แต่งงานให้มีคุณค่า) (12.54 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๔/๒๑ ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้เข้าใจทำให้ถูก) (18.84 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๕/๒๑ ทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย) (9.78 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๖/๒๑ ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย) (31.36 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๗/๒๑ คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ) (12.12 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๘/๒๑ ไฮเทค ไฮทุกข์) (7.12 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๙/๒๑ โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง) (17.11 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๐/๒๑ กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล) (11.17 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๑/๒๑ มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๑) (16.03 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๒/๒๑ มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๒) (19.18 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๓/๒๑ มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๓) (22.18 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๔/๒๑ มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๔) (18.43 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๕/๒๑ ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล) (10.85 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๖/๒๑ มนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือ) (20.69 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๗/๒๑ ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน) (16.18 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๘/๒๑ ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมาให้เป็นวิถีของสังคมไทย) (9.54 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๑๙/๒๑ ยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่น ยามบ้านเมืองเซเขาสร้าง RCA ให้ลูกท่านมั่วสุม) (9.60 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๒๐/๒๑ วัดเกิด เกิดให้เป็น) (6.48 MB)
ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ (ตอนที่ ๒๑/๒๑ ยืนบนฐานของตัวเองให้มั่นแล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า) (8.48 MB)
เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม (25.42 MB)
บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถ่ามหน่อยว่าคนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติแค่ไหน (15.13 MB)
งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข (16.08 MB)
ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ (10.99 MB)
รักงานคือรักแค่ไหนมีปัญญาคือรู้เท่าใด (8.91 MB)
บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก (18.83 MB)

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก