เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
หนังสือ
:: คำนิยม
:: คำนำ
::
::
::
::
::หนังสือ " สถานการณ์ภาคใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ "

 1. ควรที่จะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ ผู้ก่อการร้ายไม่อยากให้มีอยู่ในตลาด
 2. เนื่องจากประเทศไทยได้ลดความสำคัญวิชาประวัติศาสตร์เหลือเพียงวิชาย่อย แต่ผู้ที่ได้ทุนไปเรียนศาสนาในตะวันออกกลางกลับได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นคนละมุมของไทย
 3. ประวัติศาสตร์ไทยได้กลายเป็นยุทธปัจจัยของผู้ก่อการร้ายในสงครามยุคใหม่ ด้วยประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกบิดเบือน
 4. ความรู้ต้านการต่างประเทศ มีพอที่จะเปิดมุมมองให้เห็นทะลุและประเมินได้ว่าอะไรที่เกิดในไทย ต้นตอมาจากไหน? และอะไรจะเกิดต่อไป?
 5. สาระในหนังสือเล่มนี้มีมากพอที่จะทำให้ท่านผู้อ่าน “รู้บางอย่างในทุกอย่าง” เป็นสติ-ปัญญาพอที่จะมิให้ตกเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้าม กังที่ภูวดล แดนไทยได้กล่าวไว้ว่า

สงครามยุคต่อไปนี้
จะเป็นสงครามที่ฝ่ายที่มุ่งร้ายต่อแผ่นดินไทย
จะใช้เล่ห์หลอกล่อประชาชน
ให้ขบถต่อแผ่นดินตนเอง

ดังนั้นถ้าหากประชาชนไทย
ไม่"รู้เรา"เพื่อปรับตนเอง
ไม่ "รู้เขา"เท่าทันในเล่ห์เหลี่ยมผู้ประสงค์ร้าย
เรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะล่มนาวาไทยเสียเอง


สถานการณ์ภาคใต้เมื่อนาวาไทยหลงทิศ
โดยภูวดล แดนไทย
พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ครั้งที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม หนังสือเล่มนี้มี ความหนากว่า ๕๕๐ หน้า ขนาด A4 ปกแข็ง  คุ้มค่ากับราคา ๖๕๐ บาท

ผู้พิมพ์ โฆษณา
 • ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เครือข่ายพลังแผ่นดินขจัดภัยก่อการร้าย
 • สมาคมส่งเสริมการครองแผ่นดินโดยธรรม ๓ จังหวัดชานแดนภาคใต้

 • เลขที่ ๒๙/๑๔๓๔ ถนนผังเมือง ๕ ต.สะเต. อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
  โทร. ๐๗๓-๒๒๔ ๔๖๘ ๐๘๑-๙๖๘-๕๔๔๕ โทรสาร ๐๗๓-๒๔๒ ๓๗๑
  E-Mail : yala_pek1@hotmail.com

  มีจำหน่ายที่

  ร้านหนังสือ “โอเดียนสโตร์ ” สยามสแควร์ ซอย ๑ โทรฯ ๐๒๒๕๑๔๔๗๖ , ๐๒๒๕๔๘๘๐๗
  หรือ ติดต่อ คุณสุมิตร ศิริไข  ๐๒ ๙๗๒๓๔๓๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ - ศุกร์
  ภูวดล แดนไทย
  dnavathai@gmail.com