เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
ติดตามสถานการณ์ กรณีฮิีญาบ ระราน วัดหนองจอก
   
  หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๑
  หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๒
  หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ ๓
  หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  คำสั่ง เจ้าอาวาส วัดหนองจอก
   

ม๊อปมุสลิมหน้าวัดหนองจอก ปะทะเพลงชาติ 08.00 น.
   
   

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก