ชาวไทยควรคำนึง ปี ๒๕๕๔
    
    :: ๙๐๐ ศพ กับงบ แสนล้าน
    :: อาลัยหมอเริ่ม ปราชญ์เดินดิน
    :: คุณธรรม และ กตัญญู ของตวนกูเลือดไทย ตอนที่ ๑
    :: คุณธรรม และ กตัญญู ของตวนกูเลือดไทย ตอนที่ ๒
    :: สดุดีจ่าเพียร เอกสมญา วีรบุรุษตำรวจไทย
    :: ทันเล่ห์เขา รู้กึ๋นเรา