เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
News No.
รายการบทความ
00042.ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
00041.การบิดเบือนคำสอนศาสนาอิสลามในเอกสาร เบอร์ญีฮาด ดิ ปัตตานี (การต่อสู้ที่ปัตตานี)
00040.กรณีมัสยิดกรือเซะ
00039.กรณีตากใบ
00038.‘ทฤษฎีมือที่สาม’ กับการก่อการร้าย
00037.รูปแบบของการก่อความไม่สงบ
00036.อะไรคือ การก่อการร้าย
00035.ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)
00034.12-y-old girl victim of violence by husband
00033.การแก้ปัญหาการก่อการร้ายภาคใต้
00032.“ใคร?” ได้ประโยชน์จากการก่อการร้าย 3 จังหวัดภาคใต้
00030.เผยธาตุแท้ออกมาแล้วเหรอ ชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
00018.(Graphic) 19 Year Old Girl Has Nose/Ears Cut Off By Taliban .
00016.Nose and ear of an Afghan woman is cut off by her husband
00012.การกล่าวว่าอิสลาม สนับสนุนการก่อการร้ายและความรุนแรง จึงเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง
00005.มุสลิมเปลี่ยนศาสนาถูกขับไล่ หวั่นภัยจากศรัทธาและครอบครัว
00004.ผลของการออกจากศาสนาอิสลามในประเทศสหรัฐอเมริกา
00003.ศูนย์กลางการก่อการร้าย จ.ปทุมธานี ใครจะทำอะไรได้?
00002.ถ้าสอนให้สันติจริงๆ เขาจะทำแบบนี้ได้หรือ?
00001.ธรรมะบรรยาย ชุด “สถานการณ์พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชีย” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุทธ ปยุตโต เรื่อง : มลายูสู่แหลมทอง
จำนวนบทความทั้งหมด : 2 หน้า  หน้าละ 30 รายการขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าที่ 2  คลิ๊กเลือกหน้าที่ท่านต้องการ
| 1 | 2 |

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก