เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 

ร่างที่ ๑ นำเสนเข้าสู่สภาโดย ศอบต.
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 
 
 
 
 
บทวิเคราะห์และวิจารณ์
พระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
มรดก และการพิจารณาคดี พ.ศ.........

โดย ภูวดล แดนไทย

 
 
 

 

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก