เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
โคลง กลอน คำคม ขำขัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉุกคิด สกิตใจ
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก