อัตลักษณ์ “ฮาลาล”
 ยุทธศาสตร์ครองโลก

 ::....Download MS.Word
สรุป อัตลักษณ์ “ฮาลาล”ยุทธศาสตร์
ครองโลก! (ฉบับผู้บริหาร)

 ::....Download MS.Word

 สารบัญ
 บทที่ ๑. ความหมายของ ฮาลาล
 และ ฮะรอม

 ::....Download MS.Word
 บทที่ ๒. เรียนรู้ “ฮาลาล”
 จากอาหาร สู่ “อำนาจ” เกินพอเพียง

 ::....Download MS.Word
 บทที่ ๓ ไก่ KFC. กับ ไก่ JAWI
 บนสังเวียน ๓ จชต.

 ::....Download MS.Word
 บทที่ ๔ “ฮาลาล” “ความมั่นคง”
กับ “เกียรติยศ” ใน ศอ.บต.

 ::....Download MS.Word
 บทที่ ๕ อัตลักษณ์“ฮาลาล”
 ยุทธศาสตร์ครองโลก!

 ::....Download MS.Word

 บทผนวก “จ่าชม” ช่วยชาติ

 ทิ้งท้ายไว้ให้คิด
 ::....Download MS.Word

 รู้จักฮาลาล จาก พรบ.
 ส่วนประกอบขององค์กร
 ไม่จริงใจกับผู้ประกอบการ ครอบงำ
 บังคับจ้าง กินหัวคิวพวกเดียวกันเอง

 ผิดบทบัญญัติทางศาสนา
 อย่างชัดเจน

 อุดมการณ์ การเงิน และ
 ความเหนือกว่าของอภิสิทธิ์ชน
 อภิสิทธิ์เหนือชน
 ก่อสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
 บนหัวพี่น้องร่วมแผ่นดิน

 ยุทธศาสตร์เหนือชั้น
 กดดัน - อวดศักดา

 สร้างฐานอำนาจบน พ.ร.บ.
 ...แล้วอะไรต่อ?

 อาณาจักร - ศาสนจักร
 สององค์กรสองอำนาจทวีคูณ

 ความไม่รู้จักพอ-ได้คืบเอาวา

 เตรียมปลดปล่อย
 ปิดบทวิจารณ์
“พระราชบัญญัติ ว่าด้วย
 การบริหารกิจการฮาลาล”

 พระราชบัญญัติบริหารกิจการฮาลาล

 หน้าหลักเวปไซท์สุรสีห์

 

อัตลักษณ์ฮาลาล ยุทธศาสตร์ครองโลก
โดย อดีตสมาชิกห้องเบอร์ ๗ อาคาร ๒ แห่งรัฐสภาฯ
www.surasiha.com