เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 

Should Americans Fear Islam? pt.1

http://www.youtube.com/watch?v=bPkTBtezXVo

Should Americans Fear Islam? pt.2

http://www.youtube.com/watch?v=OQug4SayTjI

Should Americans Fear Islam? pt.3

http://www.youtube.com/watch?v=3dCHm_H0c1U

 

 

 

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก