เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
 
 
ลำดับรายการวันที่ออกอากาศFile เสียงเอกสาร
1ชาวไทยควรคำนึง
ตอน "900 ศพ กับงบแสนล้าน"
10/02/2554-
2รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 27 ก.พ.53
ตอน "Give & Take เมื่อ Give จนหมดตัว Take ก็ Over"
27/02/2553
3รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 20 ก.พ.53
ตอน “โจราวาจา...ผู้ทำลายเสาเรือนตนเอง”
20/02/2533
4รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 6 ก.พ.53
ตอน "แนวร่วม - ยุทธปัจจัยในเมืองของผู้ก่อการร้าย"
06/02/2553
5รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 30 ม.ค.53
ตอน "GT200 ผ่าองค์กร ลวง แหล"
30/01/2553
6รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 23 ม.ค.53
ตอน “แนวร่วมมหาพิษ –รัฐฯสิ้นคิดติดอาวุธให้อริราษฎร์”
23/01/2553
7รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 16 ม.ค.53
ตอน "วางระเบิดโบสถ์คริสต์ในมาเลเซีย ก่อชนวนครูเสด 2553"
16/01/2553
8รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 9 ม.ค.53
ตอน "สรุปวิกฤติไฟใต้ ปี พ.ศ.2552"
09/01/2553
9รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 26 ธ.ค.52
ตอน “ไผเป็นไผ ? ศึกษาไว้.....ใครอันตราย”
26/12/2552
10รายการชาวไทยควรคำนึง ประจำวันที่ 19 ธ.ค.52
"โทรจัน IL76 อิลยูชิน กรุงทรอย"
19/12/2552
จำนวนข้อมูลทังหมด 29 รายการ แสดงรายการจำนวน 3 หน้า   หน้าละ 10  รายการ  ท่านกำลังอยู่หน้าที่  1 
คลิ๊กที่หมายเลขหน้าเพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ |1 |2 |3 |
 
 

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก

..