เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 

ประเด็นร้อน กรณี อะพิสิดทัดถะ
   :: ต้นเหตุ วาทะกรรมชะเลียซึ่งหน้า แบบไร้ยาง
 :: พระเทพดิลก แห่งศูนย์พิทักษ์ฯ แสดงธรรมแก่นายไพบูลย์
 :: พระเทพดิลก "วาทกรรมที่จำต้องรับผิดชอบ"
 :: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ออกแถลงการณ์
 :: สื่อไทยที่ยังพอมีหัวใจให้พระพุทธศาสนาอยู่บ้าง
 :: บทความพระมหา บุญไทย
 :: แถลงการณ์เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
 :: พ.อ.ธงชัย | อ.มหาโช | อ.ธีรวิทย์ และชาวพุทธ ไม่ยอม
 :: อภิืสิทธิ์ทัตถะั ไม่รอช้า หันมาแว้งกัดคณะสงฆ์ทันที
 :: ส่ง "อภิสิทธิ์ทัตถะ" ถวายมหาเถรสมาคมพิจารณา
 :: บทความ โคตรผิดหวัง ไพบูลย์
 :: บทความ อภิ-สิทธัตถะ คอลัมน์เหล็กใน
 :: เทพไท ชะเลียต่อ อภิสิทธิ์ สุดยอดดีที่หนึ่งเลย
 :: ก็ยังดี ที่สำนึกได้
 :: Ending แต่อาจจะไม่ Happy
 :: ก่อนจะจบ ขอบ่นหน่อย
   
   :: ตอนจบของเรื่องนี้ ท่านสามารถพิจารณาได้เองว่า ใคร ? ห่วย
   
:: Admin ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง คิดแบบเจมส์บอน
   
:: เมื่อพุทธธรรมถูกต้อน คุณธรรมจนมุม นิติธรรมหมกเม็ด
 

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก