ย้อนร้อยอาฟกานิสถาน ดินแดนพุทธภูมิ ที่คนพุทธไม่เคยรับรู้อดีต และโดนนักประวัติศาสตร์ และนักวิชาการมุสลิม บิดเบือน อ้างคัมภีร์ซาตานในการทำลายล้างวัฒนธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากว่า ๒๖๐๐ ปี
 :: หน้าหลัก
 :: ค้นพบพูทธศาสนสถาน
     อายุ ๒๖๐๐ ปี
 :: พระพุทธรูปยืนแห่งบามียัน
 :: ค้นพบคัมภีร์เก่าแก่ที่สุด
     ในอาฟกานิสถาน
 :: เกิดอะไรขึ้นที่บามียัน
 :: พุทธศาสนาในดินแดน
     อัฟกานิสถาน
 :: พระพุทธศาสนา
     ในเอเชียกลาง