ชาวไทยควรคำนึง

เหตุการณ์ในวิดีโอ.เวลาผ่านไป ๑ ปี แต่เราควรจำไว้ตลอดไป

ความเป็นมนุษย์อยู่ที่จิตสำนึก คุณธรรมและความกตัญญูเป็นตัวชี้วัด มิใช่ประชาธิปไตยที่เราพร่ำร่ำหากันอยู่

เรา “ชาวไทยทั้งแผ่นดินควรคำนึง” ควรสำนึกไว้ตลอดไป ในโลกนี้มีประธานาธิบดีคนไหนบ้างที่เสียสละอย่างพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเงินส่วนพระองค์ล้วนๆนะ!

เราต้องคำนึงไว้เราไม่ต้องกู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ไม่ต้องเสียเงินใต้โต๊ะ...พอใจแล้วยัง?

เพื่อเป็นบุญกุศลของท่านผู้ที่ได้ดู และฟัง เมื่อทราบแล้วควรที่สะกิดเตือนผู้ยังไม่เข้าใจ ยังไม่ทราบเพื่อทราบไว้ด้วย เพื่อเป็นบุญกุศลของตัวท่านเอง

พระพุทธศาสนาก็เช่นกันถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ คิดหรือว่า.....ประธานาธิบดีจะรักษาอัตลักษณ์ไทยที่ชาวโลกยกย่องว่าเป็นชนชาติที่มีน้ำใจไว้ได้ และควักเงินส่วนตัวช่วยประชาชนเช่นนี้

เมื่อถึงเวลานั้น ไทยจะสิ้นสูญทั้งพระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนา

เมื่อมีบางศาสนารอเสียบอยู่มิใช่หรือ? พระพุทธศาสนาอยู่ได้แน่มีอยู่เท่าที่ให้มีอยู่...เข้าใจยัง?

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครอง “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระองค์มีพลานามัย และปกป้องพระองค์ให้อยู่เหนือภัยมนุษย์ และอมนุษย์ด้วยเถิด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าเวบฯสุรสีห์.คอม

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website counter

 

เรือดำน้ำ ถ้าซื้อ ประเทศชาติ-ประชาชน ได้หรือเสียอะไร?

ญวนจะยึดไทยภายใน ๒ ชม.จนต้องขอให้จีนช่วยอย่าลืมสิ! ถ้าจีนไม่ช่วยล่ะ?

ถ้าหากประเทศไทยมีประชาธิปไตย แล้วดีทุกอย่าง สำเร็จทุกอย่าง เจริญก้าวหน้าทุกอย่าง โดยที่ประชาชนแค่หย่อนบัตรเลือกตั้งประเทศไทยก็บรรลุแล้ว ศัตรูที่คิดร้ายก็แพ้พ่ายตายหมดไม่เหลือหลอ ก็ดีนะ....อยากได้

การเมืองในมาเลเซียก็คล้ายกับประเทศอิสลามทั่วไป จะเป็นประชาธิปไตยก็ยังจะไม่ทิ้งศาสนา แต่นักการเมืองก็ยังใช้ศาสนาหาเสียงอยู่ดี ต่างกับไทยที่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นซะสุดโต่ง เข้าพบพระสงฆ์เพียงเพื่อขอคะแนนเสียง ผ่านการเลือกตั้งเข้าสภาฯได้แล้วก็ออกพรบ.ควบคุมศาสนา

แต่แขกมาเลย์ยังหาเสียงกับศาสนา ชั้นเชิงสูงเกินสันดาน “งู” ที่ไม่แตะต่างศาสนาแต่บอนไซโดยใช้ระบอบ “ภูมิปุตรา” จำกัดสิทธิทุกอย่างแม้แต่มีบ้านแต่ห้ามขายเว้นแต่ขายให้ภูมิปุตราเท่านั้น

เมื่อศาสนามามิได้เป็นข้อจำกัด มุสลิมมาลายูก็คบกับต่างศาสนาเป็นเพื่อนกันได้สนิทใจ แต่...ไทยค้างถิ่นถูกบอนไซ ถึงกับจุกพูดไม่ออกถ้าเป็นต้นไม้ก็ถูกเฉาะเปลือกลำต้นจนแห้งตาย สนธิสัญญาที่ให้ดูแลคนไทยคนไทยค้างถิ่นที่ร.๕ ทำไว้ ก็ทำกับอังกฤษก็ทำไป ฉันคือมาลายูไปเกี่ยวอะไรด้วย?...ไทยพุทธซวย  

 ศาสนาเพื่อผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์เพื่อศาสนา

(มี VDO.)

 

เป็นเวลากว่า สิบปีที่เครื่องหมายฮาลาลให้เช่าติดข้างขวดสินค้าอาหาร มีอยู่ทั่วชั้นวางบนร้านค้า

เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุน รายได้มหาศาลไม่มีคำว่าขาดทุน

ถ้าหากศึกษาแล้วจะพบว่าเป็นความโง่ของผู้บริหารรัฐบาล ที่ปล่อยให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพรบ.การบริหารกิจการฮาลาลผ่านสภาฯออกมาบังคับใช้

เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าหากไม่ได้ศึกษาจากพรบ.จากถังขยะที่ตกค้างไม่ได้เข้าสภาฯ

สังเกตพรบ.อิสลามที่ผ่านมาได้เลยเมื่อเข้าสภาฯจะมาอย่างเงียบๆ มีเวลาให้ศึกษาน้อยมาก เมื่อเข้าแล้วผ่านออกไปบังคับใช้อย่างเงียบๆ

พี่น้องชาวไทยทั้งแผ่นดินรู้สึกบ้างไหม? นี่พวกเราเป็นตัวตลกหรือไง? ไม่ศึกษา ได้แต่โวยวาย

ดังนั้นเวบฯ สุรสีห์.คอม จะต้องเอามาให้พวกเราศึกษากันก่อนที่เราจะเสียเมืองให้กับพวกที่หากินกับศาสนาฯ

มีคำอธิบายเป็นอักษรไว้ให้ศึกษาในความฉลาดของเจ้าของพรบ.อย่างไร? และเป็นความโง่ของผู้ทรงเกียรติในสภาอย่างไร? (ในกรณียกมือผ่านพรบ.ก่อนๆโดยไม่ศึกษาให้รู้เท่าทัน)

มี ๒ ประเด็นที่นำมาให้ศึกษา คือ

  • เชื่อหรือไม่ ฮาลาลอำนวยความสะดวกกรณีเมื่อเกิดจลาจล และขบถศึก
  • วิธีการร่างพรบ.อย่างชาญฉลาดที่ตบตาผู้ทรงเกียรติชนิดให้กลายเป็นคนโง่ไปเลย

เมื่อเกิดจลาจลขึ้นกบฏศึก สิ่งจำเป็นคือ

  • แพทย์ - พยาบาล....มีแล้ว
  • เลือดก็ได้เตรียมไว้แล้วใช้ได้เฉพาะคนศาสนาเดียวกันเท่านั้น
  • เวชภัณฑ์ ซื้อเอาได้

แต่สิ่งที่ขาด คือ หน่วยสนับสนุนกองกำลังรบด้านการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ก็อาศัยพรบ.การบริหารกิจการฮาลาล มาตรา ๗๗ อาศัยพรบ.ฮาลาลจัดตั้งกองกำลัง

หมวดหมู่รอง